Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович
Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівське міськрайонне управління юстиції
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

Зворотній зв'язок
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

 

 

Міський бюджет

                                                  
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Сімнадцята  сесія сьомого скликання

Рішення

Про міський бюджет Обухівської міської ради
на 2017  рік

Обухівська міська рада ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2017 рік:
-  доходи міського бюджету Обухівської міської ради ( з урахування трансфертів з ДБ) у сумі 317295,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  311576,6 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 5719,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  244,1 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
-  видатки міського бюджету Обухівської міської ради   у сумі 317295,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  278829,9 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 38466,0 тис. гривень;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 32746,7 тис. грн. ,(передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку( спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення ;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 32746,7 тис. грн.  джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному  фонду 278829,9 тис.грн. та спеціальному фонду 38466,0тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради на спільне затвердження протягом 30 днів після затвердження  рішенням про міський бюджет.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського  бюджету  Обухівської міської ради у сумі  100,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 1150,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці  працівників бюджетних установ (код 2110);;
- нарахування на заробітну плату(код2120) ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(код 2220);
- забезпечення продуктами харчування(код2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код2230);
- поточні трансферти населенню(код2730);
- поточні трансферти  місцевим  бюджетам(код2620).

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі  11203,3 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Обухівській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського  бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині :
доходів є надходження , визначені статтями  691, 71 Бюджетного кодексу України;
фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що до джерел  фінансування  міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік  належить зміна обсягів готівкових коштів міського бюджету.

14. Надати право  фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради :
- укладати в установленому порядку угоди  з Управлінням Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
- у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованими поданнями головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

15.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право
міському голові :
- При надходженні у міжсесійний період у 2017 році субвенцій з державного бюджету, з урахуванням норм частин третьої, сьомої , восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснювати  розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету в частині захищених статей видатків з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
Надати право міському голові здійснювати протягом 2017 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
16. Головним розпорядникам коштів міського бюджету :
- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату,включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
         
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова                                                                                                                                                    О.М.Левченко


м.Обухів
№ 345 – 17-VII
від  22 .12.2016 р.
Медвідчук Н.І.

 


ЗАВАНТАЖИТИ

Бюджетний запит на 2017 рік