Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

Зворотній зв'язок
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

 

 

Стратегія розвитку 

Шановні мешканці міста Обухова та сіл міської ради: Таценки, Ленди.

Обухівська міська рада приступила до розроблення Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова та сіл міської ради: Таценки, Ленди до 2030 року. А тому, ми звертаємося до вас з проханням залучитися до визначення основних проблем, які на Вашу думку існують в Обухівській громаді, та перспектив розвитку громади на майбутнє. Також, просимо заповнити анкету щодо розробки Стратегічного плану розвитку міста Обухова та сіл міської ради: Таценки, Ленди до 2030 року (додаток 1) та надати проекти – ідеї розвитку міста та сіл міської ради: Таценки, Ленди до 2030 року (додаток 2).
Інформацію, пропозиції, побажання, проекти – ідеї тощо просимо надавати до 05.03.2018 року управлінню економіки  виконавчого комітету міської ради на електронну поштову скриньку -  ekonom_obuchivmeria@ukr.net або в паперовому вигляді за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6.
Думка кожного для нас є важливою та обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шляхів розвитку Обухівської громади.

додатки >>>


Триває реалізація Стратегічного плану економічного розвитку
міста Обухова до 2020 року

22 серпня 2017 року в сесійній залі міської ради відбулося засідання Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова на період до 2020 року.

На засіданні Комітету було розглянуто результати моніторингу виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова за 2016 рік та І півріччя 2017 року.

Стратегічним планом передбачено виконання 3-х пріоритетних напрямків розвитку, а саме: А. Розвиток бізнесу; В. Залучення інвестицій; С. Якість життя.

Впродовж 2016 року та І півріччя 2017 року зусилля міської ради спрямовувалися на реалізацію 8 стратегічних цілей які включають в себе 34 оперативних цілей, метою яких є вирішення спільних проблем мешканців громади та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у місті через ефективне використання ресурсів та реалізації спільних інтересів влади, громади та бізнесу. Комітетом з управління впровадження Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова  внесено пропозиції щодо винесення Звіту Стратегії на розгляд засідання міської ради та внесено пропозиції подальшої реалізації заходів плану.

Стратегічний підхід до сталого розвитку успішно застосовують у країнах Європи, які не лише прийняли національні стратегії сталого розвитку, а й періодично їх переглядають. Регіональні чи галузеві Стратегії мають орієнтування на досягнення балансу між економічними, соціальними та екологічними цілями.
На Саміті ООН зі сталого розвитку було  затверджено 17 глобальних цілей сталого розвитку, які охопили 169 завдань.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі вже проводить роботу в напрямі адаптації цілей сталого розвитку до нинішніх умов розвитку держави до 2030 року. Тому структурні підрозділи виконавчого комітету Обухівської міської ради разом з громадськістю міста розпочинають роботу над актуалізацією та вдосконаленням Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова до 2030 року.

Стратегічне бачення

ОБУХІВ - ЗЕМЛЯ, ЩО НАМ БОГОМ ДАНА
Місто ділових людей, з потужним промисловим потенціалом і розвиненою інфраструктурою.
Привабливе для інвестицій та бізнесу, комфортне для життя, відпочинку та активного дозвілля


Місія міста

Обухів – мальовнича природна перлина Київщини на схилах Педини, яка об'єднала культуру Трипілля, козацького духу та народної майстерності.
Місто поблизу столиці України з розвинутим промисловим комплексом і транспортно-логістичною інфраструктурою.
Земля творчої інтелігенції, самодостатньої громади та активної молоді.

 

SWOT - аналіз

Стратегічний напрямок А. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

Сильні сторони
• вигідне географічне і транспортне положення міста;
• хороші природні умови міста;
• стабільна демографічна ситуація;
• інтеграційні взаємозв’язки з Києвом, який є суттєвим ринком збуту товарів і послуг;
• диверсифікована економіка міста;
• зростання сектору малих і середніх підприємств;
• наявність розвинутого комплексу промислових підприємств Трипільського вузла;
• достатньо розвинута фінансова, телекомунікаційна, транспортна інфраструктура;
• наявність вільних кваліфікованих трудових ресурсів;
• сприятливий місцевий бізнес-клімат;
• наявність в місті ринків збуту товарів і послуг та постачальників компонентів для невеликих підприємств;
• позитивне ставлення влади до бізнесу;

Слабкі сторони
• не затверджений новий Генеральний план міста;
• близькість до Києва сприяє відтоку робочої сили;
• труднощі з отриманням земельних ділянок або приміщень;
• стан охорони правопорядку потребує поліпшення;
• бюрократизм з боку органів влади у вирішенні діяльності суб’єктів підприємництва;
• ускладнена та довготривала процедура вирішення земельних питань;
• обмеженість ресурсів землі, нерухомості і майна для розвитку бізнесу;
• відсутність механізму захисту місцевого товаровиробника;
• реформа на місцевому рівні;

Можливості
• реформа адміністративно – територіального устрою України та розширення меж міста;
• судова реформа та кращий правовий захист приватної власності;
• доступ до європейських ринків збуту без митниць;
• державна підтримка щодо покращення інфраструктури для бізнесу;
• участь у програмах ЄС;
• розширення бізнесу в інших адміністративно-територіальних одиницях без припинення діяльності на території міста;
• системні дії влади спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу;
• спрощення та покращення послуг з дозвільних процедур;
• проведення політики стосовно розвитку центрів підтримки бізнесу;
• фінансова підтримка підприємств та надання їм податкових стимулів;
• надання професійної допомоги бізнесу у залученні інвестицій;
• розвиток ділового туризму;
• децентралізація та реформа державного управління;
• дерегуляція та реформа підприємництва;
• податкова реформа;
• антикорупційна реформа

Загрози:
• поглиблення міжнародної економічної кризи;
• погіршення загальної економічної ситуації в країні;
• негативні зміни у національному законодавстві;
• подальше підвищення цін на енергоносії;
• нестабільність національної валюти та інфляція;
• високі процентні ставки при отриманні кредитів;
• нестача кваліфікованої робочої сили;
• застарілі засоби виробництва;
• висока іноземна конкуренція;
• відсутність необхідних реформ в сфері регіонального розвитку


Стратегічний напрямок В. ЗАЛУЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ

Сильні сторони
• привабливі природно-рекреаційні умови міста;
• вигідне географічне і транспортне положення міста;
• стабільна демографічна ситуація;
• наявність вільних  кваліфікованих трудових ресурсів;
• достатньо розвинута транспортна інфраструктура;
• стабільна галузь будівництва та виробництва будівельних матеріалів;
• наявність сучасних систем комунікації і зв’язку;
• достатня мережа фінансових установ;
• збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку міста;
• експортна орієнтація крупних промислових підприємств;
• наявність вільних земельних ділянок;
• наявність «браунфілдів»;
• впровадження інвестиційних проектів з альтернативної енергетики, будівництва соціальних об’єктів та переробки ТПВ;

Слабкі сторони
• низький рівень інвестицій у місцеву економіку;
• не висока експортна орієнтація місцевої економіки;
• близькість до Києва сприяє відтоку робочої сили;
• недостатня промоція міста;
• брак кадрів цілого ряду робітничих професій;
• брак площ та землі для розширення і розвитку бізнесу;
• стан охорони правопорядку потребує поліпшення;
• ускладнені та довготривалі дозвільні процедури;
• бюрократичні перепони при наданні послуг для бізнесу;
• низький рівень науково-дослідної роботи та використання нових технологій суб’єктами господарювання;
• відсутність спеціалістів із залучення інвестицій;
• відсутність Агенції економічного розвитку міста

Сприятливі можливості
• оновлення Генерального плану міста;
• будівництво окружної дороги міста Київ;
• розробка правил забудови міста та зонування території;
• підготовка кваліфікованої робочої сили;
• впровадження державної політики залучення прямих іноземних інвестицій;
• більш тісне співробітництво України з ЄС (доступ до великого ринку без митних перешкод, участь у програмах ЄС)
• здійснення інвестицій у вдосконалення виробничих потужностей і модернізацію існуючих технологій;
• фінансова підтримка підприємств та надання їм податкових стимулів;
• надання переваги місцевим фірмам у розміщенні замовлень;
• надання професійної допомоги представникам бізнесу у залученні інвестицій.

Загрози
• наявність корупційної складової у діяльності державних органів влади
• недосконале законодавство та можливі негативні його зміни;
• погіршення економічної та політичної ситуації в країні;
• збільшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання;
• подальше підвищення цін на енергоносії;
• нестабільність національної валюти та інфляція;
• високі процентні ставки при отриманні кредитів;
• нестача кваліфікованої робочої сили;
• застарілі засоби виробництва;
• висока іноземна конкуренція;
• відсутність необхідних реформ в сфері регіонального розвитку

Стратегічний напрямок С. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ

Сильні сторони
• достатньо розвинута транспортна інфраструктура, близькість залізничної станції, автошлях Київ - Дніпропетровськ та водних шляхів;
• налагоджена робота громадського транспорту;
• достатньо розвинута фінансова інфраструктура;
• належний рівень надання комунальних та соціальних послуг;
• розвинута мережа освітніх закладів;
• розвинуті сфери торгівлі та послуг;
• рекреаційні бази, близькість до річок;
• житлова забудова забезпечена необхідною інфраструктурою;
• ефективна робота комунальних служб;
• наявність централізованого і децентралізованого теплопостачання міста;
• здійснюється житлове та промислове будівництво;
• різноманітне аматорське мистецьке і спортивне життя;

Слабкі сторони

• стан житлового будівництва не забезпечує очікування мешканців;
• брак території для подальшого просторового розвитку міст;
• погіршується стан екології, забруднення атмосфери викидами Трипільської ТЕС;
• відсутня індустрія відпочинку,  розваг;
• недостатня кількість спортивних об'єктів та споруд;
• відсутність паркових зон;
• нестача закладів, що надають послуги з проживання (у т.ч. готельних номерів);
• зношена інженерна інфраструктура (водопостачання, очисні споруди);
• недостатній рівень медичного обслуговування та дефіцит високо діагностичного медичного обладнання ;
• мала кількість об’єктів гуманітарної сфери (дитячі садки, школи);
• низький рівень екологічного виховання населення;
• низький рівень впровадження проектів енергоефективності в житлово-комунальній сфері міста;
• неналежне забезпечення правопорядку та безпеки життя;
• обмеженість повноважень органів місцевого самоврядування для вирішення питань розвитку територіальної громади міста;
• високий відсоток зношеності будівель та споруд міста;
• сучасний стан фінансування не дозволяє кардинально покращити інженерні мережі;
• незадовільний стан збирання і вивезення ТПВ;
• незадовільний стан утримання доріг;
• низький рівень застосування новітніх технологій в системі ЖКГ

Сприятливі можливості

• зміна статусу міста Обухова з міста районного на місто обласного значення;
• розвиток інфраструктури в результаті будівництва нових житлових масивів;
• покращення охорони правопорядку;
• реалізація політики активного залучення інвестицій у розвиток інфраструктури;
• розвиток телекомунікаційного забезпечення;
• державне фінансування реконструкції і утримання доріг;
• державна підтримка будівництва соціального житла, відновлення житлового будівництва підприємствами для своїх працівників;
• належне фінансування розвитку мережі дитячих садків та шкіл;
• державна підтримка програм покращення екологічного стану території;
• підтримка запровадження новітніх технологій з енергозбереження;
• державна підтримка розвитку підприємств комунальної сфери;
• фінансування програм реконструкції мереж вуличного освітлення у населених пунктах;
• впровадження реформ усіх сфер життя громади

Загрози

• погіршення екології у місті (у т.ч. через техногенний фактор);
• нестабільність політичної та економічної ситуації в країні;
• негативні зміни законодавства;
• подальше підвищення цін на енергоносії;
• несприятлива цінова ситуація на ринку матеріально-технічних ресурсів;
• висока аварійність магістральних інженерних мереж;
• поглиблення монополізму у сфері електропостачання, газопостачання;
• застарілі засоби виробництва;
• відсутність необхідних реформ в сфері регіонального розвитку