Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Порядок надання субсидій

Заява
Декларація про доходи


Про удосконалення порядку призначення субсидії

 З 21.07.2015р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій», відповідно до якої  умови отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг стали більш доступними, зокрема:
▪ надання субсидії (рішенням комісії) на фактично проживаючих осіб без наявності засобів обліку у житловому помешканні;
▪ конкретизовано категорію доходів, які не враховуються до сукупного доходу домогосподарства при наданні субсидії: сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичних операціях, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
▪ призначення субсидії працездатним особам на підставі середньомісячного доходу (за бажанням громадян) за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, пенсіонерам – на підставі місячного розміру пенсії, що передує місяцю, з якого призначається субсидія;
▪  для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць врахування доходу на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб;
▪ виключено повернення надміру нарахованої субсидії у подвійному розмірі, внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями.
 Слід зауважити, що зазначеною постановою спрощено форму декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій в розділі ІІ виключено декларування розміру отриманого доходу.
Однак, бланк вказаної декларації, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» може використовуватися для призначення житлової субсидії».


Субсидія для учасників АТО або членам їх сімей

З 01липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо належного соціально-економічного захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей», яким конкретизовані доходи, що не враховуються при призначенні субсидії учасникам АТО або членам їх сімей.
 Віднині, при нарахуванні субсидії споживачам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей, які звертаються за призначенням житлової субсидії  до сукупного доходу не враховуються:
- отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
- отримана ними  у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.


Умови призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

  Для осіб, які постійно доглядають громадян похилого віку, інвалідів, хворих, що не здатні до самообслуговування постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 передбачено надання відповідної компенсації.
 Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги встановлено, що непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги призначається щомісячна компенсаційна виплата, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.) у таких розмірах: 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи (182,70 грн.); 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (121,80 грн.); 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим (85,26 грн.).
 Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, призначається у зазначених розмірах,  виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (949 грн.).
 Фізична особа, яка надає соціальні послуги має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
 Слід зауважити, що компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:
- державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
- надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
- відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
- фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до  Закону України «Про психіатричну допомогу»;
- фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
- самозайнятим особам;
- фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
- фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах  неповного робочого дня (крім роботи вдома).
 Для призначення компенсації до управління соціального захисту населення подаються наступні документи:
- заяви (особою, що надає соціальні послуги та особою, яка їх потребує);
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (особою, що надає соціальні послуги та особою, яка їх потребує);
- висновок ЛКК про те, що стан здоров’я дозволяє надавати соціальні послуги (для особи, яка надає соціальні послуги);
- висновок ЛКК про необхідність стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (для особи, яка потребує догляду), окрім інвалідів І групи, інвалідність яких встановлена безстроково;
- для інвалідів І групи – копія довідки до акта огляду МСЕК;
- копія трудової книжки, а у разі її відсутності  - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про  відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів (для особи, яка надає соціальні послуги);
- заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.


Поточні зміни в законодавстві по наданню житлових субсидій

 5 серпня 2015 року Урядом прийнята постанова (№ 570), якою змінено термін надання субсидії за попередній період для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутися за її призначенням.
 Тобто, зазначеній категорії громадян субсидія може призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за шість календарних місяців до звернення за її призначенням.
 Слід зауважити, що у таких випадках рішення про надання (не надання) субсидії приймається на засіданні комісії з питань надання субсидій та пільг на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та відповідно підтверджуючих документів.


АКТУАЛЬНО!
Умови, за яких субсидія призначається на фактично проживаючих осіб.

  Відповідно до пунктів 6, 7 «Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла,  на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг   та розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
  Однак, субсидія може розраховуватися, виходячи з кількості фактично проживаючих осіб на підставі рішення комісії та акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, якщо у житловому помешканні споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку. Під час прийняття рішення у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні.

Про направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби мешканців м. Обухова

 Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, за два місяці до початку призову, повинні особисто подати до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації за місцем проживання мотивовану письмову заяву. 
 При Київській облдержадміністрації створено комісію у справах альтернативної (невійськової) служби, на розгляд якої виносяться заяви громадян, які мають намір проходити альтернативну (невійськову) службу та проживають в містах обласного значення Київської області.
 Мешканцям міста  Обухова, для  вирішення питання щодо  направлення  їх на проходження альтернативної (невійськової) служби  необхідно звернутися,  особисто  до Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40,   тел. (044) 206-74-86.

       Заступник начальника  управління, начальник відділу праці та трудових відносин
         Кулініч Ірина


    В зв’язу з підвищенням цін та тарифів на житлово-комунальні послуги постановою КМУ від  28.02.2015 №106 внесені зміни до Порядку призначення житлової субсидії.
    Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб). 
    При цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією.

Зміни до Порядку призначення житлових субсидій

Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником.
При цьому перевірка достовірності даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій.

Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає спрощені форми бланків заяв та декларацій для звернення за призначенням субсидії.

Підприємства, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення мають забезпечити виготовлення бланків Заяви та Декларації і доставку їх до споживачів разом з рахунками на оплату послуг. 

Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій крім здійснення разової дорого вартісної покупки на суму понад 50,0 тис. грн.;
- наявність у власності  двох житлових приміщень;
- наявність у власності двох автомобілів;
- наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
- здача  в найм житлового приміщення;
- здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у т.ч. оплата медичних послуг та навчання ) на суму понад 10 прожиткових мінімумів  = 12180,0 грн.

Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше.

Встановлюється автоматичний принцип надання субсидій на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соцзахисту для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін.).

Також, надається право на оформлення субсидій особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла.

1. Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово – комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово – комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, що не перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

2 Куди і як подають документи

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до  управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Документи про призначення субсидії можуть бути надіслані до  управління поштою.

Перелік документів для призначення субсидії

Заява

- Декларація про доходи

Всі інші відомості, що  необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соцзахисту будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду.
При цьому, забороняється вимагати від заявників інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових субсидій.

Субсидія на оплату ЖКП призначається на 12 місяців з місяця  зверненням за її призначенням.
Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків.

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соц.. захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (не призначення  субсидії цим господарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, зміни у переліку отримуваних ЖКП, умов їх надання, про купівлю  товарів або послуг) заявник  зобов’язується у місячний термін повідомити орган соц. захисту.

Якщо подані неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання.  У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

Зміни до порядку призначення житлових субсидій набувають чинності і будуть застосовуватись при наданні субсидій з  1 травня 2015 року.

Заява

Декларація про доходи


Інструкції про порядок заповнення бланку: Заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії


Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради інформує щодо застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 „ Про удосконалення порядку надання житлових субсидій”


Управління соціального захисту населення надає інформації щодо надання субсидії
Вже в травні місяці поточного року мешканці міста отримають комунальні платіжки з новими підвищеними тарифами. У зв’язку з цим особливої ...>>