Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

БЛАГОУСТРІЙ

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять друга сесія шостого скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  затвердження Правил благоустрою

 населених пунктів  Обухівської міської ради

                  Відповідно до статей 143, 144 Конституції України,  статей  25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,   Законів України «Про благоустрій населених пунктів », «Про засади державної регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності», з метою визначення порядку  утримання об'єктів благоустрою, регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах   Обухівської  міської ради та  враховуючи рекомендації  комісії з питань соціально-економічного розвитку,комунального господарства та управління комунальною власністю громади 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити Правила благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради (додаються).

2.Рішення п’ятнадцятої сесії  п’ятого скликання  від  26.04.2007 № 118-

15-У  «Про  нову редакцію Правил з питань благоустрою території населених пунктів Обухівської міської ради: м.Обухів, селаЛенди, селаТаценки,- забезпечення в них чистоти  і порядку , додержання тиші в громадських  місцях,- затверджених рішенням третьої сесії Обухівської міської ради  третього скликання від 11.06.1998 року з даного питання» з наступними змінами  визнати таким , що втратило чинність.

            3.Віділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Виконавчого комітету Обухівської міської ради:

3.1.Оприлюднити Правила благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради у встановленому порядку.

3.2.Забезпечити контроль за виконанням  Правил благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради підприємствами, установами, фізичними особами-підприємцями, органами самоорганізації населення, громадянами.

            3.3.Після  закінчення одного року із набуття чинності  даного рішення здійснити заходи з відстеження його результативності.

            4.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на першого  заступника Обухівського міського голови Верещака А.М та на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,комунального господарства та управління комунальною власністю громади (голова Воробець Л.І)

 

Міський голова                                                                                                                                                                  О.М Левченко

 

м. Обухів

  445-32-УІ

Від   25.12.2012р.

Вик. Шевченко Л.М

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Обухівської  міської ради

Від 25.12.2012 року

                                                                               № 445

 

Правила благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила благоустрою території Обухівської міської ради  (далі - Правила) – це

нормативно-правовий акт, обов’язковий для виконання на території Обухівської міської ради , яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.

2. Правила розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

3. Правила визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою на території Обухівської міської ради і спрямовані  на  створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

4. Правила мають сприяти забезпеченню на території Обухівської міської ради чистоти і порядку на об'єктах благоустрою, за недодержання яких передбачено адміністративну відповідальність.

5. Обухівська  міська рада та її виконавчі органи забезпечують вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил.

6. Правила складаються з розділів, позначених римськими цифрами; розділи складаються з пунктів, позначених арабськими цифрами; окремі пункти містять підпункти та абзаци.

7. Поняття, що використовуються в Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дорожній рух», кодексах України, інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

8. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аварія – пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникли з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов;

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території Обухівської міської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:території загального користування: парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту; території підприємств, установ,

організацій та закріплені за ними на підставі договору території; інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться в межах населених пунктів громади;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах,інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі

та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом, в тому числі на конкурсних засадах, утримує об'єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або

комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

червоні лінії – визначені  в містобудівні документації  відносно  пунктів геодезичної  мережі існуючих  та запроектованих вулиць,доріг,майданів ,які відмежовують  території  мікрорайонів,кварталів та територій іншого призначення ,Лінії  регулювання забудови – визначені  в містобудівній документації  межі розташованих будинків  і споруд  відносно червоних ліній , меж окремих  земельних ділянок , природних меж  та інших територій .

територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням на території міської ради, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею;

виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху автотранспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньо квартальні  та інші проїзди, тротуари, пішохідної та велосипедної доріжки,  набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики  для паркування  транспортних засобів  з інженерними та допоміжними спорудами , технічними засобами організації дорожнього руху;

прилегла територія – земельна ділянка, яка знаходиться в межах умовної лінії по продовженню меж власної (орендної) території до початку проїжджої частини між бордюрним каменем та власною територією;

утримання території в належному стані – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації,  правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її

озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

закріплена (прилегла) територія – територія, яка закріплена за

суб’єктами благоустрою на підставі рішення виконавчого комітету міської

ради;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

території загального користування – дороги та шляхи, площі, парки та сквери, лісові та лугові зони, пляжі та водні басейни, кладовища, зупинки громадського транспорту;

зелені насадження – деревна,чагарникова,квіткова та трав’яна рослинність природного  і штучного походження  на визначеній території населеного пункту .

 За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються

на:

зелені насадження загального користування (парки, сквери ін.);

 зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств, складських територій тощо);

зелені насадження спеціального призначення (насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах населених пунктів, захисні, протипожежні та інші насадження);

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворень з відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцем видалення;

облікова картка тимчасового порушення благоустрою – документ встановленої форми згідно з додатком до цих Правил, на підставі якого здійснюються фіксація, облік та контроль за порушенням існуючого благоустрою та його відновленням при виконанні земельних робіт  на території Обухівської міської ради. Облікова картка на тимчасове порушення  благоустрою в залежності від виду, обсягу та терміну робіт може бути планова або аварійна;

невстановлені місця – місця загального користування для всіх мешканців, фізичних та юридичних осіб, на яких заборонена будь-яка діяльність, пов’язана з порушенням Правил благоустрою та санітарного стану і пошкодженням елементів благоустрою; Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні згідно з чинним

законодавством України.

9. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

1) Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у

сфері благоустрою на території Обухівської міської ради , визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Обухівської міської ради.

2) Правила є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території Обухівської міської ради органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території Обухівської міської ради

3) Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

4) Правила містять загальнообов'язкові на території Обухівської міської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

1) Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у

сфері благоустрою на території Обухівської міської ради здійснюється за рахунок їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.

2) З метою такого забезпечення ці правила оприлюднюються у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщуються на сайті Обухівської міської ради, а також в місцях, відкритих та доступних для огляду в приміщеннях виконавчих органів Обухівської  міської ради, до компетенції яких належать питання благоустрою міста.

11. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

1) Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

2) Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою на території Обухівської міської ради полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою , реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою , організації надання з боку державних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою на території Обухівської міської ради.

12. Порядок громадського обговорення проекту Правил

1) Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщується на сайті Обухівської міської ради.

2) За результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням до Обухівської міської ради.

3) Громадяни безпосередньо або через своїх представників мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил.

13. Порядок внесення змін до Правил

1) Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Обухівської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2) Зміни та доповнення до нормативно-правового акту  регуляторного характеру, здійснюються відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3) Суб’єкти благоустрою можуть надавати пропозиції до Обухівської  міської ради з питань щодо необхідності внесення змін до Правил з обґрунтуванням такої необхідності.

4) Положення Правил, які передбачають короткострокові заходи з благоустрою на території Обухівської міської ради, можуть переглядатися щорічно або за необхідності раніше.

5) Під час внесення змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них, крім випадків, пов’язаних з необхідністю редагування цих Правил, а сааме вилучення із тексту Правил посилань на нормативні-правові акти у зв’язку з їх скасуванням, визнання такими, що втратили чинність та/або заміні посилань на чинні нормативно-правові акти.

РОЗДІЛ II

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ

ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

1. Управління у сфері благоустрою на території Обухівської міської ради та організацію благоустрою забезпечують Обухівська  міська рада та її виконавчий комітет

відповідно до повноважень, установлених законодавством.

2. Рішення Обухівської міської ради та її виконавчого комітету щодо благоустрою є обов’язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами та підприємцями, громадянами територіальної громади.

3. До організації благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Обухівська  міська рада та її виконавчий комітет  залучають органи самоорганізації населення, підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканців міста.

4. Обухівська міська рада та її виконавчий комітет в межах повноважень визначають балансоутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності.

5. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

6. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

7. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також затверджену  правилами  прилеглу територію. Громадяни  у сфері благоустрою  зобов’язані  утримувати в належному стані  об’єкти благоустрою (їх частини), а також визначену  правилами  прилеглу територію.

8. Проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою здійснюється відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154.

9. Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з вини підприємства, установи та організації на закріплених за ними об’єктах благоустрою, усуваються за рахунок власника.

10. Вимоги до освітлення об'єктів благоустрою

1) Власники об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

2) Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.

РОЗДІЛ ІІІ

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1. Власник, за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Затверджується також перелік об'єктів проведення капітального ремонту. Балансоутримувач об'єктів благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

2. Фінансування заходів з благоустрою, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

3. Фінансування заходів з благоустрою може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

РОЗДІЛ ІV

ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування, а також утримувати в належному санітарному стані прилеглу (в радіусі 10м) територію по периметру землекористування.  Підприємства, організації та громадяни, що надають послуги з перевезення пасажирів – таксі в т.ч маршрутні таксі,  забезпечують благоустрій земельних ділянок, закріплених для  паркування .

2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів по периметру   від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією),  а у випадку, якщо сусідній об’єкт знаходиться на меншій від зазначеної відстані, проходження межі визначається умовною серединою між об’єктами.

3. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до чинного законодавства.

4. Відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.

5. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій ( закріплених за ними територій) та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

7. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки - по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїжджої частини а в інших випадках на відстані 10 метрів по периметру від фасадів будинків, споруд, огорож .

8. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них на законних підставах, зобов'язані:

1) Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

2) Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

3) Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4) Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

5) Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

6) У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

7) Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

8) Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд та інформувати виконавчий  комітет Обухівської міської ради.

9) Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду

(пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо).

Проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче.

10) Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

11) Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, шляхом встановлення бордюрного каменю.

12) Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

13) Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.

14) Облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі.

15) Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

РОЗДІЛ V

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ

БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (МІСЬКИХ

ЛІСАХ, ПАРКАХ, СКВЕРАХ, БУЛЬВАРАХ, САДАХ, РЕКРЕАЦІЙНИХ

ЗОНАХ ТОЩО)

1. Утримання зелених насаджень на території Обухівської міської ради здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах

України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, ( з наступними змінами)на підставі  розпоряджень виконавчого комітету Обухівської міської ради , відповідного ордера, що видається після подання заявником документа про сплату відновної вартості  зелених насаджень.

5. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування здійснюється на умовах договору  спеціалізованими підприємствами, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

6. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний

догляд за ними в межах території Обухівської міської ради :

1) На об'єктах благоустрою  комунальної власності – балансоутримувачі  цих об’єктів.

2) На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства.

3) На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій.

4) У приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

7. Власники (користувачі, балансоутримувачі) об’єктів благоустрою зобов’язані:

1) Проводити своєчасну обрізку гілок дерев, що закривають  покажчики вулиць та будинків. В охоронних зонах повітряних  і  кабельних  ліній обрізку гілок дерев ( у радіусі 1 м) , видалення аварійних дерев здійснюється  балансоутримувачами  відповідних мереж. Зрізане гілля повинно бути вивезене протягом доби

2) Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5 - 8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб.

3) Полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9 години,або у вечірній час після 18 години. Забороняється поливати зелені насадження, якщо температура повітря становить 0° C і нижче.

4) Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки юридичним особам, з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін та вивозити їх протягом доби.

5) Утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх.

6) Систематично видаляти самосійні дерева (з кореневою шийкою до 5 см дерева видаляються без відшкодування відновної вартості). Постійно знімати омелу з дерев.

7) Встановлювати декоративну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів.

8) Реалізовувати заходи з запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними. Знищувати систематично і своєчасно бур’яни, об’єкти рослинного карантину та інші шкідники на прилеглих і закріплених територіях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, приватних житлових будинків та присадибних ділянок, а також на прилеглій території до їх ділянок. Проводити обстеження на виявлення карантинних об’єктів.

9) При розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень їх власник зобов'язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 кв.м навкруги цього засобу (або у відповідності до проекту).

10) При виконанні робіт по ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж.

11) Зносити зелені насадження тільки на підставі відповідного дозволу(ордера) ордера, виданого в установленому порядку.

12) Встановити квіти (в вазонах, підвісах, кашпо та іншого розташування) біля кожного об’єкта господарської діяльності (магазинів, пунктів громадського харчування, медичних, освітніх, культурних, спортивних та інших закладів), що мають вихід на фасадну частину будинків, з розрахунку на 1 погонний метр фасаду – 1 елемент квіткового висадження, забезпечувати квіткове оформлення закріплених територій.

7. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

1) Рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціального технологічного транспорту).

2) Закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

3) Вивозити і звалювати в не відведених спеціально для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг.

4) Випасати свійських тварин, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених спеціально для цього місцях, займатися верховою їздою.

5) Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

6) Засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя в лотки водовідведення.

7) Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева.

8) Викопувати дерева, чагарники та квіти.

9) Самовільно, без дозволу власника (користувача, балансоутримувача), висаджувати дерева та кущі.

10) Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях.

11) Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озеленених територіях.

12) Посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.

13) Самовільно розміщувати засоби реклами, тимчасові споруди та малі архітектурні форми.

14) Влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети у не відведених спеціально місцях.

15) Самовільно влаштовувати городи, добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження.

16) Влаштовувати ігри, спортивні змагання тощо.

17) Знищувати мурашники, гнізда птахів, ловити птахів і звірів та стріляти у них.

18) Викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

8. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов'язаний:

1) Огороджувати дерева на території будівельного майданчика.

2) У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки

довкола наявних дерев.

3) Не допускати копання канав глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику.

4) Не допускати засипання ґрунтом стовбурів дерев та чагарників.

5) Не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані, меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

6) Відновити зелені насадження у випадку неможливого їх збереження на ділянках, відведених під будівництво, або виконання інших робіт на територіях загального користування своїми силами і коштами або укласти угоду зі спеціалізованим підприємством.

7) Контроль за дотриманням цих вимог здійснює виконавчий Обухівської міської ради та визначений  міською радою  на конкурсних умовах балансоутримувач  обєктів благоустрою  комунальної власності.

РОЗДІЛ VІ

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, ІНЖЕНЕРНОГО

ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ

1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

4. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

6. Утримання споруд інженерного захисту території здійснюється його балансоутримувачем відповідно до вимог законодавства.

7. Суб’єкти в сфері благоустрою зобов’язані:

1) Проводити роботи щодо ліквідації аварій на спорудах, обладнаннях і мережах, пов’язаних з витоком рідин та усуненням їх наслідків, в термін до 24 годин.

2) Очищувати канави, труби і дренажі, призначені для відведення поверхневих та ґрунтових вод з вулиць та тротуарів, колектори зливової каналізації і дощоприймальних колодязів. Після розчистки колодязів інженерних мереж, каналізаційних стоків, дренажних і зливових систем негайно прибрати тверді побутові відходи силами власників відповідних об’єктів, користувачів та орендаторів.

3) Встановлювати відсутні кришки люків та відновлювати місця просідання дорожнього покриття (провали) на інженерних мережах по вулицях, тротуарах і газонних частинах терміново не пізніше 24 годин з часу виявлення цих недоліків. Повну відповідальність за відсутність кришок люків підземних  інженерних мереж, розташованих на вуличній мережі, тротуарах, газонах, парках і скверах, несуть керівники організацій, підприємств, установ усіх форм власності та громадяни, які є балансоутримувачами відповідних мереж.

4) Не допускати прокладення інженерних мереж на поверхні вулично- дорожньої мережі, тротуарах, пішохідних доріжках, а також відведення стічних вод, виливання рідини та нечистот на газони, тротуари, шляхи та інші місця загального користування, влаштування зливних ям на прилеглих територіях.

РОЗДІЛ VII

ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

1. Суб’єкти в сфері благоустрою зобов’язані:

1) Прибирати закріплені території та прилеглі території до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в тому числі тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, торгових палаток, лотків та інших споруд, здійснювати благоустрій та постійно утримувати їх в належному санітарному стані на відстані не менше 10 метрів по периметру  від межі власного користування або включно до підбордюрної частини дороги, провулка, проїзду. Якщо сусідній об’єкт знаходиться на меншій відстані, то прибирання проводиться до умовної середини між об’єктами. В разі укладання договору на прибирання та утримання прилеглих територій з підприємствами, які займаються наданням таких послуг, відповідальність за санітарне утримання несуть замовники або виконавці зазначених послуг.

2) Забезпечити постійно діючі заклади громадського харчування (кафе, бари, їдальні, ресторани),  в обов’язковому порядку туалетами та рукомийниками.

3) Прибирати і підтримувати в належному санітарно-технічному стані території визначені та закріплені для  паркування , а також прилеглі до них території в радіусі не менше 10 метрів від закріпленої території, коштами, силами та засобами  підприємств, організацій та громадян, що надають послуги з перевезення пасажирів – таксі в т.ч маршрутних таксі. Забезпечити   закріплені території  урнами  для сміття.

4) Прибирати та утримувати території зупинок міського громадського транспорту, а у разі розміщення  на їх території закладів громадського харчування, торгових точок, інших споруд для здійснення підприємницької коштами, силами та засобами   даних підприємств .

 5)Прибирати та утримувати території, платних автомобільних стоянок, місць для паркування автомобілів, заїзних «карманів».

6) Прибирати і підтримувати в належному санітарно-технічному стані території парків, скверів, лісопарків, кладовищ та прилеглі до них території.

7) Прибирати і підтримувати в належному санітарному стані землі загального користування, недобудовані об’єкти, які не мають власника, силами і засобами  підприємства відповідно до рішення виконкому обухівської міської ради.

8) Утримувати в належному санітарно-технічному стані газорозподільні підстанції (ГРП), трансформаторні підстанції (ТП), розподільчі шафи (РШ), котельні та прилеглі до них території організаціями та підприємствами, в підпорядкуванні яких вони є.

8) Прибирати залізничні колії, мости, відкоси, насипи, переїзди, переходи через залізничні колії, силами і засобами підприємств, які експлуатують дані споруди, на відстані 25 метрів від них.

9) Прибирати будівельні матеріали, конструкції та інше з прилеглих територій підприємств, установ, організацій усіх форм власності та приватних домоволодінь терміново не пізніше 24 годин після їх розвантаження. При проведенні тривалих робіт терміни складування будівельних матеріалів погоджувати з відділом житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради  з написанням гарантійного листа та зазначенням кінцевого терміну зберігання, але не більше трьох місяців при сприятливих погодних умовах.

10) Власники або  наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок  зобов’язані укласти  договір з юридично особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату  таких послуг та забезпечити роздільне збирання твердих побутових відходів відповідно до законодавства . Відсутність у фізичних осіб, які проживають на території Обухівської міської ради), у юридичних або фізичних осіб підприємців (які здійснюють діяльність на території Обухівської міської ради) договорів вивезення твердих побутових відходів є порушенням даних правил.

11) Встановити урни в місцях загального користування при вході до торгових підприємств, місць громадського харчування, підприємств побуту, медичних, освітніх, культурних закладів, інших установ та організацій.

12) При вивезенні ТПВ за безконтейнерною схемою виставити у

місцях, погоджених з виконавцем послуг з вивезення ТПВ, закриті ємкості з відходами в час, визначений у договорі про надання послуг з вивезення ТПВ.

13) Складувати відходи в спеціальні контейнери на у відведених для їх розміщення місцях.

14) Забезпечити  роздільне збирання побутових відходів, включаючи

небезпечні відходи у їх складі. Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та перероблення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

15) Утримувати в належному санітарному стані дворові та прилеглі території, слідкувати за своєчасним очищенням сміттєзбірників, виконанням графіка вивезення відходів.

16) Зберігати побутове сміття і харчові відходи в сміттєзбірниках і

контейнерах, непроникливих для мух і гризунів.

17) Забезпечити вільний розворот для спецмашин на під’їзних шляхах до контейнерних майданчиків. Майданчики під сміттєзбірники і контейнери влаштовуються з твердим покриттям (асфальт чи бетон), обладнуються навісами, огорожею та ізольовуються від об’єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м та не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту. За благоустрій майданчиків, під’їзних шляхів до них і за освітлення у дворах несуть відповідальність експлуатуючі підприємства. Місця розташування контейнерних майданчиків для зберігання твердих побутових відходів та відстань від них до навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення, присадибних ділянок визначаються згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145.

Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання твердих побутових відходів розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством. У випадках, коли немає можливості дотримуватися відстаней згідно з санітарними нормами, місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються комісією за участю посадових осіб  виконавчого комітету міської ради ,державної санітарно-епідеміологічної служби, а також  підприємства надавача послуг з управління  будинками та органу самоорганізації населення. Кількість контейнерів для зберігання твердих побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами

надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

18) Очищувати своєчасно сміттєзбірні контейнери і майданчики для них від сміття, болота і снігу, а крім того, забезпечити їх миття і дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України.

19) Утримувати урни у належному санітарно-технічному стані, очищувати їх від сміття в міру його накопичення, у міру необхідності дезінфікувати та фарбувати.

20) Вивозити тверді побутові відходи  на санкціоноване сміттєзвалище, рідкі нечистоти  на центральні очисні споруди .

21) Вживати заходів щодо утримання в належному санітарному стані території, надані у власність або користування, території загального користування, брати участь в проведенні робіт з благоустрою, виконувати можливі роботи по усуненню наслідків аварійних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до погіршення санітарного стану територій, завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

В період з 16 квітня по 15 листопада (залежно від погодних умов цей

період може бути змінений):

22) Прибирати вулиці, площі, парки, сквери та інші території загального користування, що знаходяться у них на балансі.            Полив проїжджої частини вулиць ,площ проводиться в плановому порядку  із застосуванням  спеціальних машин та механізмів.

В період з 16 листопада по 15 квітня (залежно від погодних умов цей період може бути змінено ):

23) Розчищати вулиці, провулки, проїзди, тротуари від снігу і снігових заметів, льоду та бруду. В разі утворення наледнів на тротуарах, пішохідних доріжках та інших громадських місцях очистка повинна проводитися до твердого покриття. Від снігу та льоду в першу чергу очищають магістральні вулиці, тротуари, пішохідні переходи, підходи до під'їздів житлових будинків, територію зупинок громадського транспорту.

Забороняється скидати сніг та сколений лід з тротуару на проїзну частину вулиці.

Необхідно проводити першочергові роботи з очищення снігу на маршрутах руху громадського транспорту.

24) Посипати вулиці, провулки, проїзди, тротуари та інші місця загального користування протиожеледною сумішшю в достатній кількості для безпечного руху пішоходів та транспортних засобів.

25) Вивозити негайно з прилеглої території сніг, лід, якщо в їх складі містяться реагенти протиожеледних сумішей. В разі їх відсутності сніг дозволяється укладати у валки на газонах та біля дерев.

26) Очищувати від снігу дахи будинків і ліквідовувати льодові нарости (бурульки) з покрівель, карнизів, водостічних труб негайно силами і коштами власників, орендаторів, балансоутримувачів будинків та споруд з обов’язковим дотриманням заходів безпеки. Скинутий з дахів сніг повинен негайно вивозитися.

27) Власники приватних будинковолодінь до моменту укладання угоди зі спеціалізованою організацією на санітарне утримання прилеглої території в межах свого будинковолодіння (тротуар, зелену зону) прибирають її самостійно.

Під час танення снігу, необхідно проводити роботи з очищення колодязів зливової мережі, тощо.

28) Балансоутримувач або підприємства, які здійснюють утримання відповідної території за договором, зобов'язані:

- придбати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), мати достатній запас посипного матеріалу (пісок,шлак).

 

2. Суб’єктам у сфері благоустрою забороняється:

1) Захаращувати прилеглі, закріплені та будь-які інші території загального користування будівельними матеріалами, сміттям, опалим листям, зрізаним гіллям, негабаритними матеріалами та конструкціями, механізмами, побутовими відходами, відходами виробництва та іншим, а також складувати вуличне та будь-яке інше сміття під бордюрами доріг.

2) Викидати сміття, зокрема недопалки та лушпиння з насіння, на вулицях, площах, парках та в інших громадських місцях. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, негабаритні відходи, відходи виробництва, скошену траву, зрізане гілля, опале листя, деревину, сніг у невстановлених для цього місцях та влаштовувати звалища.

3) Спалювати сміття, опале листя, сухостій, деревину, будівельні, побутові відходи, відходи виробництва.

4) Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

5) Вивішувати білизну на відкритих лоджіях і балконах, розташованих

на фасадах будинків, в денний час.

6) Здійснювати паління в громадських місцях, крім місць, спеціально обладнаних для цього.

7) Відправляти природні потреби та інше в невстановлених для цього місцях.

8) Складувати і зберігати на вулицях, провулках, проїздах будівельні матеріали, сміття, опале листя, зрізане гілля, негабаритні матеріали і конструкції, механізми, побутові відходи, відходи виробництва та інше, що обмежує дорожній рух та вільний проїзд спецтранспорту до житлових будинків.

9) Залишати або зберігати на прилеглих територіях підприємств, установ, організацій всіх форм власності та приватних домоволодінь, які знаходяться на магістральних та центральних вулицях міста будівельні матеріали, сміття, опале листя, зрізане гілля, негабаритні матеріали і конструкції, механізми, побутові відходи, відходи виробництва та інше.

10) Виносити передчасно тверді побутові відходи на місця зупинки сміттєзбирального транспорту при вивезенні твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою.

11) Зберігати тверді побутові відходи на дворових територіях загального користування більше ніж три доби в холодну пору (при середньодобовій температурі -5 ° С і нижче) та більше ніж одна доба в теплу пору року (при середньодобовій температурі більше ніж +5 ° С).

12) Залишати неприбраними території контейнерних майданчиків після вивезення твердих побутових відходів.

13) Вивозити тверді побутові відходи з переповненням, а при залученні вантажних самоскидів – без прикривання вантажу спеціальним полотном, що призводить до висипання сміття та забруднення території міста.

14) Перевозити будівельні та інші матеріали незатентованим вантажним автотранспортом, щоб уникнути їх розсипання по дорозі.

15) Вивозити і викидати тверді побутові відходи на території контейнерних майданчиків, якщо відсутній договір на їх вивезення, платіжний документ (квитанція ,рахунок,  тощо ) і оплата за послугу.

16) Самостійно змінювати розташування місць завантаження твердих побутових відходів в сміттєвози та контейнерних майданчиків.

17) Складувати та накопичувати будь-які відходи поряд з контейнерами, створюючи несанкціоновані сміттєзвалища. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

18) Використовувати контейнери і урни, які знаходяться в неналежному санітарно-технічному стані, та залишати їх переповненими.

19) Виливати рідкі нечистоти або скидати тверді побутові відходи, будівельні матеріали, тверде паливо, відпрацьовані мастила, будівельні та промислові відходи та інше в колодязі інженерних мереж, на тротуари, газони і проїжджу частину та інші невстановлені для цього місця.

20) Залишати не прибраними від снігу, не очищеними від наледнів та не посипаними протиожеледними матеріалами тротуари, пішохідні доріжки, сходи. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами.

21) Складувати купи снігу і льоду на тротуарах, пішохідних доріжках, проїжджих частинах і на території зупинок громадського транспорту.

22) Звалювати сніг на газони, біля дерев, якщо в ньому містяться реагенти протиожеледних сумішей.

23) Очищувати від снігу та ліквідовувати льодові нарости (бурульки) з покрівель, карнизів та водостічних труб на прилеглих до будівель і споруд територіях без встановлення тимчасових огорож з метою запобігання травмувань.

24) Здійснювати механічне прибирання вулиць без попереднього  зволоження.

25) Встановлювати дорожні знаки та інші предмети, які обмежують рух транспорту, на вулицях, дорогах, проїздах самовільно без погодження з органами Державної автомобільної інспекції.

26) Залишати транспортні засоби на під’їздах до будинків, тротуарах, пішохідних доріжках, в місцях, де вони заважають проїзду та руху пішоходів.

27) Обладнувати стоянки транспортних засобів, заправляти, здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів і механізмів, човнів, інших плавзасобів на прибудинкових територіях, газонах, у парках, скверах, на берегах рік, заток, озер та інших не визначених (заборонених) для цього місцях (крім випадків проведення негайного

ремонту при аварійній зупинці), а також заїжджати на газони, тротуари, паркуватись та їздити на них.

РОЗДІЛ VІІІ

ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ У

ЗВ’ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

1. З метою здійснення контролю за своєчасним відновленням елементів благоустрою, перед початком проведення земляних робіт, пов’язаних, з прокладанням, перекладанням, ремонтом інженерних комунікацій, перебудовою існуючих підземних споруд, замовники цих робіт зобов’язані поінформувати виконавчий комітет Обухівської міської ради про зазначені роботи шляхом направлення письмового повідомлення, в якому зазначається адреса, назва та характеристика виконуваних робіт, термін проведення земляних робіт та відновлення пошкоджених елементів благоустрою.

2. На підставі письмового повідомлення про проведення земляних робіт виконавчим комітетом Обухівської міської ради  надається дозвіл-ордер   тимчасового порушення благоустрою (далі – ордер). Ордер погоджується із власниками або балансоутримувачами підземних інженерних комунікацій.

3. Письмові повідомлення про проведення планових земляних робіт на центральних вулицях міста та на вулицях з інтенсивним рухом транспорту не приймаються за 15 робочих днів до свят, масових гулянь, демонстрацій та приїзду міжнародних і урядових делегацій.

4. Ордер  зберігається у особи, відповідальної за виконання земляних робіт, а у безпосереднього виконавця цих робіт - копія дозволу.

5. Замовники земляних робіт та виконавці зобов’язані дотримуватися термінів і умов проведення земляних робіт та відновлення елементів благоустрою, які встановлені в дозволі. Якщо земляні роботи з поважних причин неможливо завершити у строк, вказаний в дозволі , питання продовження терміну проведення земляних робіт погоджується з виконавчим комітетом  міської ради , про що робиться   відмітка в дозволі.

6. Замовники повідомляють виконавчий комітет Обухівської міської ради  про закінчення земляних робіт та робіт з відновлення елементів благоустрою з метою їх огляду.

7. Суб’єкти благоустрою зобов’язані:

1) Негайно повідомити  виконавчий комітет Обухівської  міської ради  в телефонному режимі про проведення аварійних робіт на водопровідно-каналізаційних, теплових, електричних, телефонних та газових мережах, що вимагають негайного розриття вулиць, та надати письмові зобов’язання щодо відновлення елементів благоустрою на місці проведення робіт із зазначенням терміну відновлення. В разі недотримання терміну відновлення елементів благоустрою при проведенні земляних робіт підприємством, що виконує аварійні роботи на дорогах з асфальтним покриттям, для його продовження необхідно завчасно письмово звернутися до виконавчого комітету  міської ради.

2) Проводити планові земляні роботи, які пов’язані з пошкодженням асфальтного покриття, лише у весняно-літній та осінній періоди року.

3) Проводити планові земляні роботи, крім аварійних, протягом трьох років після капітального ремонту доріг та тротуарів і лише після погодження із виконавчим комітетом міської ради.

4) Призупинити негайно проведення земляних робіт при зміні технології їх виконання та виявленні будь-яких підземних комунікацій, не зазначених в плані проведення робіт та вирішити питання щодо подальшого проведення земляних робіт з організаціями, які погоджують їх проведення.

5) Виконувати благоустрій після завершення земляних робіт, пов’язаних з усуненням аварій та плановими роботами в термін: при пошкодженні насипного та ґрунтового покриття – негайно протягом доби;

при пошкодженні асфальтного покриття – протягом одного місяця, а в зимово-весняний період – до 1 травня поточного року, при цьому до його відновлення постійно виконувати підсипання відсівом або щебенем.

При проведенні робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, суб’єкти господарювання  забезпечують за власний рахунок відновлення порушених елементів благоустрою в термін, зазначений в дозволі  або у відповідному рішенні виконавчого комітету Обухівської  міської ради.

6) Забезпечити під час виконання земляних робіт безпечні умови для руху транспорту та пішоходів, а саме: виставляти попереджувальні знаки;

встановлювати пішохідні містки, огороджувальні стрічки, а в разі необхідності при розритті значних площ встановлювати металеві або дерев’яні огорожі;

вчасно виконувати підсипку щебенем та відсівом в місцях проїзду автотранспорту.

Відповідальність за організацію безпеки руху транспортних засобів і пішоходів залишається за особою, яка отримала дозвіл .

7) Погоджувати з  виконавчим комітетом Обухівської  міської ради земляні та інші роботи, пов’язані із вивезенням ґрунту, для визначення місця відсипки, якщо інше не передбачено проектно-кошторисною документацією.

8) Здійснювати відновлення асфальтного покриття та зелених зон на місцях проведення земляних робіт тільки на договірній основі з суб’єктами господарювання, які відповідно до статутних завдань здійснюють діяльність з асфальтування та озеленення і забезпечують необхідну якість відновлювальних робіт. Копію відповідного договору разом з документами, зазначеними в пункті 1 розділу 8 цих Правил, необхідно надати

Виконавчому комітету Обухівської міської ради. Відповідальність за несвоєчасне виконання благоустрою несе як замовник проведення земляних робіт, так і підрядна організація, що виконує відновлювальні роботи.

9) Проводити виконання благоустрою якісно. В разі просідання ґрунту,

руйнування асфальтного покриття та інших пошкоджень елементів благоустрою на місці проведення земляних робіт негайно вжити заходів щодо усунення недоліків. Замовники проведення земляних робіт та підрядні організації, що виконували ці роботи, однаковою мірою несуть відповідальність за якісне виконання благоустрою протягом 3 років після

завершення земляних робіт, про що вони зобов’язуються в гарантійних листах.

10) Зберігати родючий ґрунт для його подальшого використання.

11) Погодити питання відновлення тротуарної плитки в разі її зняття під час проведення земляних робіт з відповідними керівниками підприємств, установ, організацій, мешканцями житлових будинків, будівлі яких знаходяться біля місця проведення земляних робіт та які влаштовували тротуарну плитку.

8. Суб’єктам у сфері благоустрою забороняється:

1) Проведення земляних робіт без письмового повідомлення виконавчого комітету.

2) Недотримання термінів проведення земляних робіт та відновлення порушених елементів благоустрою, зазначених в дозволі.

3) Неякісне виконання благоустрою на тимчасово порушених елементах благоустрою.

4) Проводити планові земляні роботи з порушенням асфальтного покриття в зимовий період та при низьких температурах і снігопадах у весняний і осінній періоди.

5) Виконувати планові земляні роботи під виглядом аварійних.

Під час проведення земляних робіт:

6) Засипати землею, будівельними матеріалами та іншим дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотки, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари.

7) Залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах та газонах землю, будівельне сміття тощо.

8) Пошкоджувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху.

9) Відкачувати воду із колодязів і котлованів та резервуарів на тротуари та проїжджу частину вулиць.

10) Захаращувати проходи і проїзди у дворах та місцях загального користування землею, будь-якими матеріалами, сміттям та іншим, порушувати проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

11) Допускати оголення коріння та засипання кореневої шийки дерев під час земляних робіт, земляні роботи здійснювати на відстані менше, ніж 1,5 - 2,0 метри від кореневої системи.

12) Залишати розриття без встановлення огорожі, попереджувальних знаків та обладнаних містків для пішоходів і автотранспорту.

13) Порушувати технології робіт, зазначених в проектній документації, після погодження її відповідними службами.

РОЗДІЛ ІX

ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ

1. Для проведення державних масових заходів відповідні виконавчий комітет Обухівської  міської ради  до початку проведення запланованого заходу, в установленому порядку готує відповідний проект рішення виконавчого комітету.

2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Обухівської  міської ради. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

3. До проведення масового заходу організатори зобов'язані укласти із відповідними підприємствами угоди щодо забезпечення прибирання місця його проведення та вивозу сміття. Чинність цих Правил поширюється також на сезонну торгівлю, ярмарки, провадження яких визначається рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради.

4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

5. Організацією підготовки до проведення масового заходу опікується заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов'язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу. Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні посвідчення, довіреності, завірені печаткою, та документи, які посвідчують особу.

6. Проведення масового заходу закінчувати до 22 години.

7. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення тимчасових споруд, малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, екранів та інше).

8. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог цих Правил здійснює виконавчий комітет Обухівської  міської ради. Працівники виконавчого комітету  міської ради з метою контролю за дотриманням вимог цих Правил мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

 

 

 

РОЗДІЛ Х

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТА РЕМОНТНИХ РОБІТ,

УТРИМАННЯ ФАСАДІВ БУДІВЕЛЬ, ПАРКАНІВ, ЗОВНІШНЯ

РЕКЛАМА, ТОРГІВЛЯ

1. Суб’єкти з благоустрою зобов’язані:

1) Проводити будь-яке будівництво, реконструкцію та перепрофілювання об’єктів, будівництво огорож, дитячих та спортивних майданчиків, встановлення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (кіосків, палаток, павільйонів), газонних огорож, телефонних кабін, меморіальних дошок, дошок пошани, рекламних стендів, усіх  видів зовнішньої реклами, щитів для газет і оголошень, а також реконструкцію та капітальний ремонт підземних споруд, інженерних мереж чи шляхів, водних споруд тільки на підставі рішень Обухівської  міської ради та її виконавчого комітету, за погодженням з відповідними організаціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

2) Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

3) Забезпечити розміщення паспорта власника будівельного об’єкта на фасаді із зазначенням термінів проведення робіт та здачі його в експлуатацію.

4) Організовувати механічне або ручне очищення й миття транспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків для запобігання винесення бруду на проїжджу частину вулиць.

5) Використовувати захисну сітку чи плівку на фасадах будинків і споруд з метою забезпечення техніки безпеки відповідно до проекту виконання будівельних робіт.

6) Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, своєчасно його вивозити, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворенню на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу і газонну частини, тротуари вулиць, у водойми.

7) Знімати і зберігати родючий ґрунт для його подальшого використання.

8) Утримувати в належному санітарному і технічному стані фасади будівель і споруд, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби (щити, транспаранти та інші носії реклами), елементи зовнішнього благоустрою та інше. Проводити їх своєчасний ремонт та заміну, фарбування виконувати не рідше двох разів на рік.

9) Змінювати зовнішній вигляд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів, погоджених з виконавчим комітетом  міської ради.

10) Утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення. Використання пам’яток культурної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує їх збереження.

11) Проводити будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

12) Фарбувати фасади, балкони, зовнішні сторони вікон і дверей, парканів і воріт в кольори відповідно до паспортів, які прийнято для фарбування по даному будинку.

Фарбування кам’яних, залізобетонних і металевих огорож, ліхтарів вуличного освітлення, опор, трансформаторних будок, металевих воріт житлових будинків, громадських і промислових об’єктів виконується не  рідше одного разу на рік, а ремонт – у міру необхідності.

13) Встановити номерний знак на фасаді кожного будинку. В кожному під’їзді при вході встановити показники номерів квартир. На кожних дверях повинен бути показник номера квартири.

14) Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, інформаційну та агітаційну інформацію за встановленими правилами та на спеціальних щитах чи рекламних тумбах, погоджувати паспорти на розміщення рекламних об’єктів у встановленому порядку.

15)Дотримуватися вимог системи весняного та осіннього оглядів  фасадів  та будинків і засвідчувати  проведені обстеження  актами  не менше 2 разів на рік .

16)Перепланування квартир  та приміщень жилих будівель  проводити  тільки після одержання  відповідних рішень міської ради.

17)Своєчасно  усувати недоліки  в освітленні  прибудинкових територій , під’їздів ,сходових кліток будинків.

18) Встановлювати Державний прапор України у спеціально відведених місцях, на фасадах будівель підприємств, установ, організацій всіх форм власності у дні державних свят ( День Перемоги, День Конституції України, День Державного прапора України, День незалежності України), а також під час святкування Дня міста, проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, у проголошені дні жалоби.

19) Погодити будівництво, розміщення, установку нових і перенесення існуючих кіосків, павільйонів, палаток, магазинів, літніх кафе, овочевих ринків та інших форм стаціонарної вуличної торгівлі з відділом містобудування та архітектури Обухівської  міської ради.

20) Погодити в установленому порядку і отримати довідку щодо підтримання належного санітарного стану прилеглої території до торгового об’єкта, яка видається відділом житлово-комунального господарства, транспорту та  благоустрою Обухівської міської ради.

21) Організувати самостійно або укласти договір із спеціалізованими підприємствами на виконання благоустрою і санітарного утримання території під час проведення масових заходів та організованої вуличної торгівлі, а саме:

- встановити урни та контейнери для збору побутового сміття;

- виставити чергових прибиральників для збору залишеного сміття (тари від напоїв, упаковки, тощо ) під час проведення заходів;

- після проведення заходів привести територію в належний санітарний стан;

- забезпечити чергування служби з охорони громадського порядку та працівника закладу з охорони здоров’я;

- при наданні дозволу на перекриття дорожнього руху забезпечити безпечне перебування людей на проїжджій частині вулиць, площ.

2. Суб’єктам у сфері благоустрою забороняється:

1) Проводити будь-яке будівництво, реконструкцію та перепрофілювання об’єктів, встановлення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, меморіальних дошок, дошок пошани, рекламних стендів, усіх видів зовнішньої реклами, щитів для газет і оголошень на землях загального користування, а також реконструкцію та капітальний ремонт підземних споруд, інженерних мереж чи шляхів, водних споруд без погодження відповідними організаціями в порядку, визначеному чинним законодавством. Здійснювати самовільне будівництво та встановлення різного роду господарських споруд та допоміжних будівель (сараїв, будок, гаражів, голуб’ятень, теплиць та інше) на дворових територіях, присадибних ділянках та інших землях загального користування без отримання відповідного дозволу в установленому порядку.

2) Змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. А також зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) їх на інші місця.

3) Викидати через прорізи будівель і споруд сміття та інше без обладнаних для цього пристроїв.

4) Відкачувати воду та водні суміші на проїжджу частину вулиць, на тротуари та у водойми.

5) Засмічувати вуличну мережу сипучими матеріалами та розчинами під час їх перевезення незатентованими транспортними засобами, а також внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодженою тарою, розвіювання сипучих матеріалів, забруднення та запилення повітря.

6) Виконувати ремонтні та будівельні роботи без огородження будівельного майданчика, а при роботах з виникненням запилення повітря – без захисної сітки.

7) Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

8) Наклеювати оголошення, інформаційні та агітаційні плакати, рекламу, листівки та іншу інформацію на будинках та парканах, рекламних щитах (крім спеціально відведених), опорах та деревах, пам’ятниках та монументах, а також робити написи, малюнки на них.

9) Самовільно, без відповідного дозволу, встановлювати рекламні конструкції, інформаційні і рекламні плакати та іншу рекламну інформацію.

10) Змінювати зовнішній вигляд (елементи архітектури, колір) фасадів та парканів без погодження з відділом  містобудування та архітектури Обухівської міської ради .

11) Самовільно використовувати опори для розміщення будь-якої реклами.

12) Самовільно підключатися до мереж освітлювальної арматури, ліхтарів електромереж зовнішнього освітлення.

13) Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у невстановлених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

14) При проведенні масових заходів та організованої вуличної торгівлі порушувати Правила благоустрою на території Обухівської  міської ради , засмічувати території

загального користування, залишати їх неприбраними після завершення заходів або торгівлі.

РОЗДІЛ ХI

УТРИМАННЯ ТВАРИН

1. Суб’єкти з благоустрою зобов’язані:

1) Утримувати домашніх тварин (котів, собак), худобу (кіз, вівців, корів, коней, свиней), домашню птицю (курей, гусей, індиків, голубів), а також хутрових тварин (кролів, нутрій), бджіл та іншу живність лише у власному домоволодінні з дотриманням санітарних норм, а на дворовій території приватного домоволодіння, де є кілька співвласників, – лише після погодження з кожним із них.

2) Встановлювати таблички в приватних домоволодіннях з попередженням про наявність на дворовій території собак, тримати сторожових собак  на прив’язі і спускати їх з прив’язі  лише в закритих дворах , що виключає можливість  втечі  .

3) Вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику, уникаючи при цьому місць масового перебування людей, особливо дітей.

4) Вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети, за відсутності таких місць дозволяється використовувати для вигулу собак пустуючі не благоустроєні ділянки.

2. Суб’єктам у сфері благоустрою забороняється:

1) Утримувати домашніх тварин, худобу, птицю, бджіл та іншу живність на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, гуртожитків, в коридорах і сходових клітинах багатоповерхівок, підвалах, горищах, біля приватних домоволодінь та в інших місцях загального користування.

2) Вигулювати тварин в місцях загального користування без відповідного інвентарю для прибирання їх випорожнень, а також без намордників та повідків.

3) Випасати худобу та птицю на прилеглих територіях, у парках, скверах, на газонах, інших місцях загального користування та здійснювати перегін худоби на території міста без повідка.

4) Відвідувати з тваринами підприємства торгівлі, громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення, а також заходи з масовим перебуванням людей.

5) Проводити купання тварин в природних водоймах, особливо в  місцях відпочинку людей на воді, розчісування та стрижку тварин в невідведених (заборонених) для цього місцях.

6) Відвідувати з тваринами  приміщення та прилеглу територію загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів .

РОЗДІЛ ХIІ

ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ У

НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, в тому числі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму".

2. Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно зі статтями 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

1) Забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші попереджувальні заходи щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час у місцях та на спорудах підвищеного рівня акустичного забруднення (транспортні магістралі, аеропорти, вокзали, підприємства, трансформатори, автомобільні стоянки, паркувальні майданчики тощо),

встановлювати штучні та природні акустичні екрани, звукозахисні споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення шумоізоляції тощо.

2) Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для пристарілих громадян та в інших громадських місцях упродовж доби.

3) Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо обмеження часу роботи музичних ансамблів з 9-00 до 23-00 та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 19-00.

4) У випадках проведення під час передбачених законом святкових і

неробочих днів, днів міста, інших свят (відповідно до рішення Обухівської  міської ради), спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений цими

Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим

комітетом Обухівської  міської ради в установленому порядку.

5) Дозволи на гранично допустимі рівні шумів, що утворюються стаціонарними джерелами шуму, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами на відкритих майданчиках, в інших закладах розважального та грального бізнесу, ресторанах, кафе, барах, інших закладах видаються керівникам та уповноваженим посадовим особам

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянам виконавчим комітетом Обухівської  міської ради після надання розрахункових або інструментальних даних і карт розподілу рівнів шуму, карт акустичного дискомфорту, що розробляються на основі спеціально виконаних цільових досліджень по методиках, узгоджених з органами та установами державного санітарного нагляду України.

6) Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 до 8-00 заборонено. Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її

на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.

7) Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень без погодження з мешканцями прилеглих будинків, житлових приміщень терміну початку і завершення робіт заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 19-00 до 8-00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

8) В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень шум не повинен перевищувати такий рівень: не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час (до 22-00).

9) При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 22-00 до 8-00 та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

10) Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків та салютів без укладання договорів з балансоутримувачами територій, де проводяться святкові заходи, та

 

 

без дотримання вимог обмеження часу проведення заходів з 08-00 до 22-00 у святкові і неробочі дні та використання їх у робочі дні впродовж доби забороняється.

РОЗДІЛ ХІІІ

ПЕРЕЛІК УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ)

НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ОБ'ЄКТІВ

БЛАГОУСТРОЮ

1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі.

2) Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг.

3) Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

4) Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні

лотки, павільйони, кіоски.

5) Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України.

6) Влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів.

7) Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.

8) Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів,  машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

2. Також на об'єктах благоустрою забороняється:

1) Здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж.

2) Очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні та інші роботи без встановлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях.

3) Залишати транспортні засоби, машини, механізми у не відведених для цього місцях.

4) Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

5) Захаращувати балкони, лоджії, вікна і під'їзди будівель та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів.

6) Викидати відходи, траву, гілки, деревину, листя поза контейнерами і урнами.

7) Спалювати відходи, траву, гілки, деревину, листя.

8) Наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламі листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях.

9) Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо без погодження в установленому законодавством порядку.

10) Палити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць у відповідності до вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

 

РОЗДІЛ ХІV

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території Обухівської міської ради  та інших нормативно-правових актів.

2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється Обухівською  міською радою та її виконавчими органами.

3. Контроль за станом благоустрою, виконанням та дотриманням Правил благоустрою  населених пунктів Обухівської міської ради, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, проведення земляних робіт, створення

місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій здійснює виконавчий комітет Обухівської  міської ради.

4. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

проведення перевірок території;

розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

участі в обговоренні проектів благоустрою територій Обухівської міської ради , іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

подання позовів до суду про відшкодування збитків, завданих об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, Правил благоустрою на території Обухівської міської ради.

5. Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами, які залучаються до:

проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів тощо.

РОЗДІЛ ХV

ВСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

1. Суб’єкти з благоустрою несуть адміністративну відповідальність за

порушення Правил згідно з чинним законодавством.

2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

проектуванні об'єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

порушенні правил благоустрою;

порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою;

пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою;

знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

забрудненні (засміченні) території міста;

неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста.

3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою, до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення вимог законодавства.

4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні збитків. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міської ради  або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

5. Протоколи за порушення Правил складають відповідно до власних повноважень працівники органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, природоохоронних служб, санітарно-епідеміологічної служби, громадського контролю у сфері благоустрою.

6. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складають особи, визначені рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради .

7. Відповідальність суб’єктів з благоустрою за порушення Правил визначають адміністративні комісії міської ради, районних в місті рад.

8. У разі пошкодження чи знищення балансоутримувачем або невідомою особою елементів благоустрою під час усунення наслідків аварій, відновлювальні роботи проводяться за рахунок балансоутримувача.

РОЗДІЛ ХVI

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,

НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА

Правила діють на основі наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дорожній рух», кодексів України, наказу Державного комітету України  з питань  житлово-комунального господарства «Про затвердження правил утримання  житлових будинків  та прибудинкових територій» від 17.05.2005р№ 76,інших нормативно-правових актів та нормативних документів, зокрема затверджених центральним органом з питань житлово-комунального господарства.


 

ПРОГРАМА

поводження з тваринами та регулювання чисельності

безпритульних тварин на території Обухівської міської ради  на 2014-2015 роки

 

1. Загальні положення

Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин. Саме прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» відображає якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин від жорстокого поводження переходить до розряду соціально значущих. Цей Закон спрямований на захист від страждань та загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, укріплення моральності й гуманності суспільства і означає перший крок уперед назустріч становленню в Україні по-справжньому гуманного та цивілізованого суспільства.

Необхідність розроблення міської Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Обухівської міської ради  на 2014-2015 роки  викликана великою кількістю безпритульних тварин, що може призвести до поширення інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки, коти), погіршення санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів, якості життя мешканців та гостей міста та сіл , загибелі тварин і жорстокого поводження з ними.

У відповідності до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, дозволяється здійснювати методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування – методами евтаназії.

Масова стерилізація безпритульних тварин забезпечить стійку динаміку зниження їхньої чисельності до мінімального рівня, необхідного для міського середовища. Крім того, потрібно проводити широку агітацію серед власників тварин про необхідність стерилізації своїх вихованців.

Безпритульним тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію, ідентифікацію може бути надано статус «санітарного собаки міста» і вони можуть бути відпущені в міське середовище з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у район випуску.

Випуску підлягають винятково неагресивні здорові тварини. Пріоритетним є передача стерилізованих безпритульних собак любителям тварин.

З огляду на те, що однією з причин поповнення популяції безпритульних тварин у місті є безвідповідальне до них ставлення їхніх власників (тварини виявляються викинутими, кинутими в місцях продажу), відсутності в місті служби пошуку тварин, які загубились, необхідно організувати роботу, спрямовану на усвідомлення власниками відповідальності за своїх вихованців, гуманного ставлення до безпритульних тварин, вирішенню проблеми безпритульних тварин цивілізованими методами.

З метою створення ефективного фінансового механізму регулювання чисельності тварин на території Обухівської міської ради необхідно організувати систему обліку, реєстрації та ідентифікації тварин, у тому числі і за допомогою електронних носіїв інформації (чипів), нанесення клейма. Після реєстрації у зазначеній базі власникам видаються реєстраційні посвідчення та номерні знаки їхніх вихованців. За бажанням власника тварина може бути чипована. У випадку, якщо тварина загубилась, вона легко може бути знайдена, ідентифікована та повернута власнику.

Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» встановлені правові норми у сфері поводження з тваринами. Статтею 24 даного Закону передбачена наявність місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

Таким чином, з урахуванням ситуації, що склалась у місті Обухів, селах Ленди та Таценки в сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, а також положень зазначеного Закону виникла нагальна необхідність у розробці та прийнятті міської Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Обухівської міської ради  на 2014-2015 роки  (далі – Програма).

2. Мета і завдання Програми

Мета Програми – оптимізація кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у місті. Створення умов для профілактики явища безпритульних тварин. Зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що благотворно вплине на виховання підростаючого покоління та моральний клімат у суспільстві в цілому.

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

-     впровадження системи гуманного вилову безпритульних тварин;

-     проведення стерилізації безпритульних тварин;

-     щеплення та лікування безпритульних тварин;

-     створення загальної інформаційної системи та організація служби пошуку тварин, що загубились;

-     проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність стерилізації домашніх тварин;

-     впровадження суворого контролю в місцях продажу тварин;

-     недопущення знищення тварин шляхом отруєння та відстрілу;

-     ведення моніторингу ситуації у сфері поводження з домашніми тваринами;

-     здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил тримання та поводження з домашніми тваринами.

3. Основні напрями реалізації Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

-      діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників;

-      діяльність у сфері поводження з безпритульними тваринами;

-      інформаційно-просвітницька та виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення міста до тварин.

4. Сучасний стан сфери поводження з домашніми тваринами на території Обухівської міської ради :

Наявність собак та котів у місті цілком виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Але, неконтрольоване їхнє розмноження і безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими реалізаторами у місцях продажу призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.

У населених пунктах недостатньо налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх та безпритульних тварин, облік і реєстрація домашніх тварин охоплює значну частину поголів’я, проте все ще відсутня ефективна система регулювання кількості безпритульних тварин.

Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин і, відповідно як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста,

-      неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і безпосередньо в населених пунктах  Обухівської міської ради;

-      недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;

-      недосконалість існуючої системи реєстрації та ідентифікації тварин;

-      відсутність матеріально-технічної бази, організаційного і фінансового забезпечення контролю за, чисельністю безпритульних тварин, обліку, та реєстрації домашніх і безпритульних, тварин, служби пошуку тварин, що загубились;

-      наявність випадків безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими;

-      відсутність контролю у місцях продажу.

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і планування на довгострокову перспективу.

 

Популяція безпритульних тварин на території міста постійно поповнюється за рахунок:

-      розмноження безпритульних тварин (одна самка в рік народжує приблизно 8-12 цуценят);

-      тварин кинутих, загублених, кинутих у місцях продажу;

-      тварин, що мігрували з приміських районів на вільні території (які звільнилися після вилову).

Для проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин планується залучення ветеринарних клінік, волонтерських організацій, у тому числі  шляхом укладання меморандумів про співробітництво  та договорів про співпрацю.

На виконання статті 15 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», виконавчому  комітету міської ради необхідно вишукати  приміщення , для влаштування Центру стерилізації та притулку тимчасового утримання безпритульних тварин.

Крім того, на території міста Обухів планується організувати місця та зони вигулу собак. Оскільки, власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, зелених та рекреаційних зонах.

5. Шляхи вирішення завдань Програми.

Для вирішення завдань Програми необхідно привести ситуацію, що склалась на території Обухівської міської ради з поводженням з безпритульними тваринами, у відповідність до вимог чинного законодавства.

З цією метою:

-      заборонити вилов безпритульних тварин у місті шляхом вбивства;

-      розробити та впровадити заохочувальну систему збору з власників собак;

-      сприяти обміну позитивним досвідом та налагодженню партнерських стосунків з іншими містами України та зарубіжними країнами щодо поводження з тваринами.

6. Реалізація заходів Програми

-      організація системи моніторингу кількості безпритульних тварин та тварин, які мають власників;

-      розробка та введення в дію загальної електронної бази даних домашніх тварин у населених пунктах Обухівської міської ради ;

-      розробка проектів та створення територій і майданчиків для вигулу домашніх тварин та майданчиків для дресирування собак;

-      вдосконалення схеми збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин.

 

7. Механізми забезпечення реалізації Програми

 

7.1. Нормативно-правове забезпечення

Реалізація Програми забезпечується виконанням Закону України «Про захист тварин, від жорстокого поводження», Наказом міністерства охорони навколишнього середовища України “Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку” «Правил благоустрою  населених пунктів Обухівської міської ради», затверджених рішенням Обухівської  міської ради, та іншими нормативно-правовими актами у сфері поводження з тваринами.

 

7.2. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:

-      коштів міського бюджету;

-      позабюджетних коштів – добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

-      коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою урахування виконання заходів Програми у Програмі охорони навколишнього середовища  на території Обухівської міської ради   на наступний рік, виконавці щорічно надають фінансово-економічне обґрунтування заходів, передбачених Програмою.

 

7.3. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює відділ  житлового господарства, транспорту та благоустрою та головний спеціаліст з питань  екології  виконавчого комітету міської ради.

З метою координації діяльності виконавців Програми, розпорядженням міського голови створюється робоча група.

Відділ  житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого  комітету  міської ради готує для ухвалення сесією міської ради перелік заходів, запланованих Програмою, для реалізації в наступному році.

 

7.4. Забезпечення управління і контролю

Виконавчий комітет міської ради:

-      координує діяльність підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території міста щодо дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами;

-      приймає рішення про карантинні обмеження, затверджує плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролює виконання карантинних заходів;

-      контролює додержання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з тваринами юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;

-      сприяє облаштуванню у разі створення місць та зон для вигулу собак на території міста;

виконавець послуг з управління багатоквартирними будинками:

-      здійснює нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях на закріпленій території  та вживає відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин;

Управління ветеринарної медицини в Обухівському районі:

-      здійснює карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;

-      накладає карантинні обмеження, затверджує плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролює виконання карантинних заходів;

-      у межах, своєї компетенції здійснюють контроль та нагляд за дотриманням вимог «Правил благоустрою  населених пунктів Обухівської міської ради», інших нормативно-правових актів з питань утримання та поводження з тваринами;

Обухівське міжрайонне управління Головного управління держсанепідемслужби  в Київській області:

-      здійснює нагляд та прогнозування епідемічної ситуації, пов’язаної із зооантропонозними інфекціями на території міста та розробляє пропозиції щодо її поліпшення;

-      надає інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у місті Обухів та селах Ленди та Таценки  та щодо кількості складених актів про порушення вимог санітарно-епідемічного стану, пов’язаних з поводженням з тваринами органам місцевого самоврядування;

Житлові організації усіх форм власності та підпорядкування:

-      забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

-      забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;

-      сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;

-      здійснюють контроль виконання мешканцями будинків проведення планової профілактичної вакцинації домашніх тварин проти сказу, проведення інших протиепізоотичних та протиепідеміологічних заходів;

Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин:

-      здійснюють свої повноваження у межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів;

Громадські організації, об’єднання (відповідно до своїх Статутів):

-      сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

-      сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.

 

8. Очікувані результати реалізації заходів Програми

Затвердження та реалізація передбачених заходів створить належні умови для ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами в населених пунктах Обухівської міської ради, буде сприяти:

-      суттєвому зменшенню та регулюванню кількості безпритульних тварин у місті;

-      зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;

-      поліпшенню епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану;

-      збереженню здоров’я населення;

-      зменшенню рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;

-      формуванню сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;

-      свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами;

-      формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин.

 

 ЗАХОДИ

Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності

безпритульних тварин на території Обухівської міської ради

 на 2014-2015 роки»

п/п

Зміст заходів

Виконавець

Термін

виконання

1.

Запобігання збільшенню кількості  безпритульних тварин, забезпечення належного епізоотичного, санітарного, екологічного стану міста

Відділ  житлово-комунального господарства , транспорту та благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради, Обухівська   районна державна  лікарня ветеринарної медицини,

Обухівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби  в Київській області

2014-2015

2.

Організація та ведення системи реєстрації кількості домашніх тварин, які мають власників

Обухівська   районна державна  лікарня ветеринарної медицини

 

2014-2015

3.

Здійснення контролю за дотриманням мешканцями вимог розділу  11  Правил благоустрою населених пунктів  Обухівської міської ради -Утримання тварин

Відділ  житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою ,

Виконавець послуг з управління житловими будинками комунальної власності, ОСББ

2014-2015

4.

Визначення місць для вигулу домашніх тварин

Відділ житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою

2015

5.

Проведення роботи із залучення інвестицій благодійних внесків юридичних та фізичних осіб для впровадження гуманного поводження з тваринами

Громадські організації та об’єднання

2014-2015

6.

Проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста відповідно до вимог чинного законодавства

Відділ  житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою,

Громадські організації та об’єднання

2014-2015

7.

Підвищення відповідальності власників домашніх тварин, пропаганда гуманного ставлення, запобігання жорстокому поводженню з тваринами

Відділ  житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою,

Управління освіти,

Радник міського голови,

Громадські організації та об’єднання

2014-2015

8.

Створення інформаційно-довідкових матеріалів на веб-сайті міської ради з усіх питань щодо поводження з тваринами

Радник міського голови

2014

9.

Проведення навчально-виховних заходів (тематичних семінарів, лекцій, конкурсів, виставок тощо) у дошкільних та навчальних закладах з питань гуманного ставлення до тварин і правил поведінки з ними

Управління освіти,

Радник міського голови,

Громадські організації та об’єднання

2014-2015

10

Організація та участь у підготовці і проведення тематичних телевізійних програм

Відділ  житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою,

Радник міського голови,

Громадські організації та об’єднання

2014-2015