Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Обухівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Мотасова Світлана Іванівна 
директор центру 

 м.Обухів, вул. Малишка, 6
 53066
 centr_obukhiv@ukr.net

Розпорядок роботи центру:

початок роботи о 8-й годині ранку
закінчення роботи о 17-й годині вечора
у п`ятницю закінчення роботи о 15.45
перерва з 12.00 до 12.45
прийомний день - середа з 8.00 до 12.00

 
Обухівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі-центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Організація роботи зі зверненнями громадян.

Огранізація роботи зі зверненнями громадян в Центрі ведеться згідно Закону України “Про звернення громадян” та “Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348).

Прийом громадян здійснюється директором Центру та спеціалістами.

Контроль за виконанням розпоряджень, даних під час прийому громадян, здійснює спеціаліст, на якого покладено виконання цих обов’язків.

Листи громадян – пропозиції, заяви і скарги розглядаються в строк не пізніше 30 днів від дня їх надходження. Пропозиції, заяви і скарги громадян, що не вимагають додаткової перевірки, - у строк до 15 днів. Якщо в місячний термін вирішити питання неможливо, керівник Центру встановлює термін, який необхідний для розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань не може перевищувати 45 днів. Звернення громадян, які мають згідно законодавству пільги, розглядаються першочергово.

Відповідно за дорученням керівництва розгляд і виконання пропозицій, заяв і скарг громадян здійснюється працівниками Центру.

Види соціальних послуг, що надаються Центрами.

- психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

- соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;

- соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

- соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;

- юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо);

- інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги);

Пріорітетні напрямки соціальної роботи Обухівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

- Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
Соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
- Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернат них закладів
- Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми
- Пошук, відбір,навчання та забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
- Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок,дітей,молоді та членів їхніх сімей
- Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями
- Соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам,подолання їх наслідків у дитячому та молодіжному середовищі,в тому числі серед груп ризику,формування навичок здорового способу життя
- Надання соціальних послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді,які перебувають у місцях позбавлення волі або звільняються


Категорії отримувачів послуг Обухівського міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Напрям роботи

Категорії отримувачів послуг

1. Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

1.1. Діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

1.2. Безпритульні або бездоглядні діти

1.3. Діти, які зазнали жорстоке поводження або насилля

1.4 Члени сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах

1.5. Члени сімей, які зазнали насилля

1.6. Батьки-одинаки

1.7. Одинокі матері

1.8. Інші

2. Соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

2.1. Діти з багатодітних сімей

2.2. Члени багатодітних сімей (крім дітей)

2.3. Інші

3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;

3.1. Діти-сироти

3.2. Діти, позбавлені батьківського піклування

3.3. Випускники інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.4. Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.5. Інші

4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;

4.1. Жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини

4.2. Вагітні жінки

4.3. Жінки з новонародженими дітьми

4.4. Жінки, які народили дитину-інваліда

4.5. Інші

5. Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ);

5.1. Прийомні діти

5.2. Вихованці (дитячого будинку сімейного типу)

5.3. Батьки-вихователі

5.4. Прийомні батьки

5.5. Кандидати у батьки-вихователі або прийомні батьки

5.6. Рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів

5.7. Опікуни, усиновителі, піклувальники

5.8. Діти під опікою

5.9. Усиновлені діти

5.10. Інші

6. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей;

6.1. ВІЛ-інфіковані діти (до 18 років)

6.2. Батьки ВІЛ-інфікованих дітей чи особи, що їх замінюють

6.3. Батьки дітей з невизначеним статусом (до 1,5 років)

6.4. ВІЛ-інфікована молодь (18-35 років)

6.5.Батьки ВІЛ-інфікованої молоді, чи особи, що їх замінюють

6.6 Діти (до 18 років) члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані

6.7. Молодь члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані

6.8. ВІЛ-інфіковані вагітні жінки

6.9. Інші

7. Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

7.1. Діти з функціональними обмеженнями

7.2. Молодь з функціональними обмеженнями

7.3. Члени сімей, в яких є діти та молодь з функціональними обмеженнями

7.4. Інші

8. Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;

8.1. Ін’єкційні споживачі наркотиків

8.2. Члени сімей ін’єкційних споживачів наркотиків

8.3. Діти (до 18 років) з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, що вживають алкоголь, тощо)

8.4. Члени сімей, в яких виховуються діти з проблемами вживання психоактивних речовин

8.5. Молодь з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, що вживають алкоголь, тощо)

8.6. Члени сімей молодих осіб, з проблемами вживання психоактивних речовин

8.7. Інші

9. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі.

9.1. Неповнолітні (до 18 років), які відбувають покарання в місцях позбавлення волі

9.2. Члени родин неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі

9.3. Молодь, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі

9.4. Члени родин молоді, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, чи особи, що їх замінюють

9.5. Неповнолітні (до 18 років), які звільнилися з місць позбавлення волі

9.6. Члени родин неповнолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі

9.7. Молодь, яка звільнилася з місць позбавлення волі

9.8. Члени родин молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі

9.9. Неповнолітні (до 18 років) засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

9.10. Члени родин неповнолітніх, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

9.11. Молодь засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

9.12. Члени родин молоді, яка засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

9.13. Неповнолітні (до 18 років), які перебувають в слідчих ізоляторах

9.14. Члени родин неповнолітніх, які перебувають в слідчих ізоляторах

9.15. Молодь, яка перебуває в слідчих ізоляторах

9.16. Члени родин молоді, яка перебуває в слідчих ізоляторах

9.17. Інші

10. Надання послуг в рамках роботи Студентських соціальних служб

10.1. Студентська та учнівська молодь

10.2. Члени професійних колективів (педагоги, тощо)

10.3. Батьки студентської та учнівської молоді

10.4. Інші

11. Інше

11.1. Волонтери

11.2. Військовослужбовці

11.3. Молодь, яка призивається до Збройних Сил України

11.4. Інші