Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї

Жевага Юлія Олександрівна
Начальник служби у справах дітей та сім’ї

 08700, Київська область, м. Обухів,
вул. Малишка, 6,  кабінет № 23
 5-11-54
 ssd_1037@ukr.net
Години роботи:
Понеділок - четвер: 8.00 - 17.00
П’ятниця: 8.00 - 15.45
Обід: 12.00 - 12.45


Назаренко Оксана Іванівна
Заступник начальника служби, начальник
відділу у справах сім’ї 

 08700, Київська область, м. Обухів,
вул. Малишка, 6,  кабінет № 29
 5-31-48
 o.nazarenko@ukr.net 
Клєвцова Ніна Михайлівна
начальник відділу у справах дітей

 08700, Київська область, м. Обухів,
вул. Малишка, 6,  кабінет № 30
 5-11-54
 ssd_1037@ukr.net

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ СЛУЖБИ:

1. ВІДДІЛУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Забезпечення реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, попередження та подолання дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства:
• Активізація усиновлення дітей громадянами України.
• Подальший розвиток сімейних форм влаштування: опіки, піклування, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Забезпечення контролю за дітьми в таких сім’ях.
• Виконання Загальнодержавної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини.
• Організація та проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Нічне місто», «Канікули», рейдів-обстежень умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
• Надання соціального захисту дітям, які залишились без піклування батьків або опинились у складних життєвих обставинах.

2. ВІДДІЛУ У СПРАВАХ СІМ’Ї

Поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
- пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
- організація оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
- надання багатодітним сім'ям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечення координації діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї; 
- надання правової, методичної та організаційної допомоги підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснення збору та підготовки документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Протягом року службою у справах дітей та сім’ї проводиться робота щодо активізації національного усиновлення, розвитку опіки, піклування як базової форми виховання, влаштування дітей в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, бездоглядних та безпритульних дітей.  Забезпечується дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей; організовується розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед дітей; здійснюється координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Працівниками Служби постійно забезпечується додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей; здійснюється контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу; організовується разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них; здійснюється місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими; ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені та видає їм направлення для знайомства з дитиною;

Окремо, Служба забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” (далі – ЄІАС “Діти”);
 
З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності служба у справах дітей та сім’ї працює над втіленням у життя законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» та від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

І. РОЗВИТОК СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ, ВЕДЕННЯ СПРАВ З ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ, УСИНОВЛЕННЯ

Контактний телефон спеціалістів служби, які працюють у напрямку розвитку сімейних форм виховання, ведення справ з опіки та піклування, усиновлення 04572 – 5-11-54, 5-31-48
 
Станом на 01.01.2014 року на первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї перебувало 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них в сімейні форми виховання влаштовано 98 %.  

Протягом року Службою поставлено на первинний облік та надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 7-ми дітям, що на 33% більше ніж у попередньому році. З них: 40 дітей влаштовано в сім’ї опікунів, піклувальників, 7 – до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, одна дитина перебуває на повному державному забезпеченні. Протягом 2013 року усиновлено 2  дітей, влаштовано під опіку, піклування громадян – 11.

Опіка та піклування

Станом на 01.01.2014 під опікою та піклуванням перебуває 40 дітей, що становить 83,3% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей показник у 2013 році збільшився на 11,3% у порівнянні з минулими роками. Протягом року встановлено опіку та піклування над 11 дітьми, у попередньому році – над 5 .  

Проаналізовано стан виплати соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням. Із 40 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників таку допомогу на дітей отримують 40, з них 19 дітей отримують державну соціальну допомогу у максимальному розмірі. Станом на 01.01.2014 дітей, що не отримують державної  соціальної допомоги не має.

Національне усиновлення

Станом на 01.01.2014 на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж року на регіональний облік по усиновленню не ставилися діти відповідної соціальної категорії у зв’язку з тим, що 98% дітей зазначеної категорії влаштовані до сімейних форм виховання. До банку даних внесено 4 подружні пари як кандидатів в усиновлювачі. Протягом року усиновлено 2 дитини, готуються документи на усиновлення ще двох дітей громадянами України.

До Дня усиновлення проведено круглий стіл за участю громадськості на тему: "Актуальні питання виховання дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників”.

ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Контактний телефон  спеціаліста, який веде справи  –  04572- 5-11-54
 
Приділено увагу захисту житлових прав неповнолітніх. Службою у справах дітей та сім’ї постійно оновлюється реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.01.14 із 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають житло на праві власності та праві користування 45, що складає 94%, без житла влсного, але мають право користування житловою площею опікуна – 3 дитини.  Із загальної кількості дітей, які не мають права власності на житло, на квартирному обліку перебуває 11 дітей зазначеної категорії.   

Проведено аналіз виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку. Протягом року дану допомогу отримали усі діти, які досягнули відповідного віку. 

Підведено підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей. Впродовж літнього періоду в дитячих оздоровчих таборах з денним перебуванням та стаціонарних оздоровчих закладах області і за її межами оздоровлено 23 дитини, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, що становить 49 % від загальної кількості дітей. В МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» мали змогу відпочити 4 дітей зазначеної категорії.  Загалом протягм 2013 року оздоровлено дітей пільгових категрій у кількості 2561, що становить 85,4% від загальної кількості дітей шкільного віку міста.

Служба у справах дітей та сім’ї проводить своєчасне виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих умовах, здійснює систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, веде облік та надає таким сім’ям адресну допомогу. Обстежено 70 сімей, в яких проживає 163 дітей. Проведена роз’яснювально-консультативна робота з батьками, винесено 11 офіційних попереджень. Працівниками відділення кримінальної міліції у справах дітей Обухівського РВ ГУ МВС  було притягнуто до адміністративної відповідальності 66 осіб.

Служба у справах дітей та сім’ї плідно співпрацює з наркологічним кабінетом Обухівської центральної лікарні, проводяться спільні рейди та обстеження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Медичні працівники Обухівської центральної районної лікарні проводять необхідну профілактичну  роботу з сімями, де батьки хворі на алкоголізм, наркоманію, мають асоціальну поведінку, надають їм терапевтичну та психологічну допомогу. Станом на 31.12.2013 року на обліку в наркологічному кабінеті перебуває 49 сімей, в яких проживає 54 дітей, з них: батьки зловживають алкогольними напоями – 44, наркотичними речовинами - 5. Від алкогольної залежності протягом 2013 року пролікувалася 27 громадян, від наркотичної 1 особа.

З метою активної пропаганди здорового способу життя та залучення широких верств населення, дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом в місті Обухів розроблена програма організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи. До занять фізкультурою та спортом залучаються усі бажаючі займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Так, до фізкультурно-оздоровчої роботи залучено 412 учнів, які навчаються у загальноосвітніх школах міста. Також, у місті функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, 3 стадіони, 5 спортивних зали, 3 спортивних майданчики, 2 басейни. Працюють спортивні секції: футбол, плавання, вільна боротьба, греблі на байдарках, дзю-до, самбо, греко-римська боротьба, бокс, легка атлетика, шахи, настольний теніс, волейбол, баскетбол, гімнастика та інші. 

При співпраці з міськрайонним центром зайнятості здійснюється працевлаштування підлітків та молоді на підприємства, установи та організації міста.    

Учні загальноосвітніх шкіл міста беруть участь в інформаційних семінарах, отримують інформацію про стан ринку праці в місті, районі та в області, про послуги служби зайнятості, отримують поради з питань набуття професій, психологічну підтримку. У роботі використовуються відеофільми із серії "Світ професій", а також папки з описом професій.

Служба у справах дітей та сім’ї спільно з управлінням освіти виконавчого комітету працює в напрямку розвитку та залучення до  творчої діяльності обдарованих дітей і учнівської молоді, які проживають на території міста, для цього розроблена в місті програма підтримки та розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді Обухова. На території міста функціонує Обухівський міський центр творчості дітей та юнацтва «Романтик», де залучено 225 дітей, працює 34 групи по 4 напрямах – художньо-естетичний,  науково-технічний, природничий та спортивний.

ІІІ. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ

Протягом 2013 року спеціалістами служби у справах дітей та сім’ї проведено перевірку 5 загальноосвітніх шкіл та гімназії міста з питань: стан виховної роботи в освітніх закладах, стан профілактичної роботи з учнями девіантної поведінки, стан контролю за відвідуванням учнями занять, стан позакласної роботи. Особливу увагу приділяли стану виховної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми-інвалідами, дітьми з багатодітних та малозабезпечених сімей, учнями з девіантною поведінкою.

Складовою та найважливішою частиною профілактичної роботи з питань запобігання правопорушень серед підлітків і молоді є проведення профілактично-інформаційної роботи з батьками підлітків, які схильні до правопорушень, стоять на обліку в службі у справах дітей та сім’ї, кримінальній міліції у справах дітей. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, службою у справах дітей у взаємодії з відділенням кримінальної міліції у справах дітей проведено 11 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 8 дітей. У порівнянні з попередніми роками співвідношення чисельності вилучених дітей під час проведення рейдів до загальної чисельності дитячого населення в місті зменшилась на 9,6 % і становить 0,39 %, що свідчить про збереження тенденції до зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей. 

За підсумками Всеукраїнського рейду «Урок» в місті не виявлено дітей, які не приступили до навчання 1 вересня 2013 року. Завдяки проведенню спільних заходів служби у справах дітей та сім’ї і управління освіти до навчання приступили усі діти шкільного віку.

Протягом року в службою у справах дітей та сім’ї на облік поставлено 1 дитину з сім’ї, що зазнала жорстокого поводження. За вчинення різних видів насильства над дитиною, що загрожувало її життю та здоров’ю, до адміністративної та кримінальної відповідальності притягнуто матір та вітчима дитини, з інших причин офіційно попереджено та проведено роз’яснювальну роботу з 5 особами. 

У 2013 році по місту Обухів кількість неповнолітніх, які скоїли злочини зменшилась на 43%, кількість злочинів - на 39%. За статистичними даними Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області за 2013 рік 3 неповнолітніми було скоєно 4 злочинів ( за аналогічний період попереднього року 7 неповнолітніх скоїли 11 злочинів).  
     
З нагоди святкування Міжнародного Дня захисту дітей в місті проводились  ряд заходів, серед яких: спортивні змагання, конкурсно-розважальна програма, туристичний похід «Стежинами рідного краю», інтерактивна вистава «Країна задзеркалля», святковий концерт, тощо.

Також, до Дня сім’ї, Дня матері 50 багатодітних сімей та сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах отримали подарунки та приймали участь у спортивно-розважальному заході «Тато, мама, я – щаслива сім’я».   
                            
Рішенням 32 сесії УІ скликання Обухівської міської ради від 25.12.2012 № 435 було затверджено міську Програму заходів щодо забезпечення соціальної захищеності дітей, молоді, жінок, сім’ї на території Обухівської міської ради на 2013 рік.

На виконання зазначеної програми та заходів з міського бюджету на 2013 рік були виділені кошти у сумі 37 800 тис. грн., з них використано:
1) організація та проведення святкових заходів до Дня сім’ї – 3 000,0 грн;
2)  організація та проведення святкових заходів до Дня матері - 3 000,0 грн. (святковий концерт, вручення подарунків);
    2.1) організація та проведення заходів до Дня захисту дітей - 6 000,0 грн. (Конкурсно-розважальна ігрова програма для дітей, інтерактивна дитяча вистава «Країна задзеркалля»);
3) організація та проведення святкових заходів до дня молоді – 5 000,0 грн (молодіжний фестиваль);
4) новорічно-різдвяні заходи для дітей – 20 800,0 грн.

В напрямку реалізації державної політики щодо соціального та правового захисту дітей, жінок, молоді, сімей проводиться поінформованість населення щодо надання соціальних послуг, надання практично-методичних рекомендацій.

Протягом 2013 року: 23 багатодітним, малозабезпеченим сім’ям та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах надано матеріальну допомогу,  432 сім’ям надано гуманітарну та адресну допомогу (речі, іграшки, продукти харчування, шкільне приладдя, памперси та інше.)
    102 багатодітні сім'ї, в яких проживає 367 дітей користуються пільгами з оплати комунальних та інших послуг.
     3 396 сімей отримують державну соціальну допомогу.

В засобах масової інформації та по телебаченню періодично висвітлюється інформація щодо проведених заходів з підтримки сім'ї, жінок, дітей, вшанування матерів-героїнь, а також роз’яснення про отримання пільг для сімей з дітьми.


    НОВИНИ:


Торгівля людьми є злочином проти людяності. Вона включає акт вербування, перевезення, передачі, приховування або одержання людини за допомогою застосування сили, примусу або іншими засобами, з метою її експлуатації. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми, в їхніх власних країнах і за кордоном. Кожна країна у світі є задіяною в торгівлі людьми, чи в якості країни походження, транзиту чи призначення жертв. Управління ООН з наркотиків і злочинності , як гарант Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти Міжнародної організованої злочинності  і протоколів до неї, надає допомогу державам у їхніх зусиллях з упровадження Протоколу про попередження, припинення і покарання торгівлі людьми

Торгівля людьми тягне за собою експлуатацію людини через працю або комерційний секс. Жертвам торгівлі людьми не дозволяється куди-небудь відбути до прибуття на місця призначення. Вони утримуються проти їхньої волі із застосуванням актів насильства, їх примушують працювати або надавати послуги торговцям або іншим особам. Роботи або послуги можуть включати в себе будь-що — від кабальної або примусової праці до комерційної сексуальної експлуатації. Домовленість може бути представлена як трудовий договір, але при умовах відсутності або низької оплати або на умовах дуже великого визиску. Іноді домовленість укладається, як боргова кабала, коли потерпілому не надається дозвіл погасити борг або коли він не може цього здійснити.

   Види допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми:

- забезпечення особистої безпеки, поваги;
- безоплатне одержання інформації про свої права та можливості мовою, якою він володіє;
- безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної, правової допомоги;
- тимчасове розміщення в закладах для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців;
- відшкодування моральної і матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку встановленому в Цивільному кодексі України;
- отримання одноразової матеріальної допомоги;
- отримання допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку;
- безоплатне отримання  послуг перекладача у разі, коли він не володіє українською та російською  мовами;
- тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців або постійне проживання на території України у порядку,встановленому законодавством (для іноземців або осіб без громадянства).