Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович
Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівське міськрайонне управління юстиції
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

Зворотній зв'язок
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

 

 

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістюЛевченко Світлана Петрівна

головний спеціаліст

Адреса: м. Обухів,  вул.Київська, 10
Телефон
: 5-32-32
E-mail: 53232@ukr.net


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
та комунікації з громадськістю
виконавчого комітету Обухівської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістю у відповідності до ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється міською радою, підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Обухівської міської ради.
1.2. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістю у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Обухівської міської ради, виконавчого комітету Обухівської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістю створений міською радою з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування міста Обухів, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста.
2.2 Висвітлення у місцевих ЗМІ повсякденної діяльності міського голови, міської ради, виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради, та структурних підрозділів за їх участю.
2.3. Сприяння оперативному інформуванню громадян про роботу органів місцевого самоврядування, прийняття міською радою суспільно значущих управлінських рішень. Сприяння засобам масової інформації у висвітленні всіх сфер життєдіяльності міста та загальноміських заходів.
2.4. Оприлюднення змісту розпоряджень міського голови, рішень Обухівської міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради,.
2.5. Збирає, аналізує і передає до засобів масової інформації офіційні документи, прес-релізи про роботу міської ради, виконавчого комітету, управлінь та відділів з метою формування позитивного і сталого інформаційного поля для всіх мешканців міста Обухів та сіл міської ради.
2.6. На підставі інформацій преси, телебачення і радіо готує та вносить на розгляд міському голові інформаційно-аналітичні огляди найважливіших подій життя міста.
2.7. Проводить моніторинг громадської думки населення щодо діяльності міської ради, виконавчого комітету через соціальні мережі.
2.8. Формує і контролює виконання замовлень на висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету згідно заключених договорів на співпрацю із засобами масової інформації.
2.9. Сприяння і координація діяльності структурних підрозділів міської ради щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, роз'яснення завдань з інформаційної політики, допомога в підготовці відповідних матеріалів для преси та місцевих каналів телебачення..
2.10. Здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності міського голови та міської ради, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.
2.11. Аналіз змісту матеріалів місцевих ЗМІ щодо висвітлення роботи міського голови, виконавчого комітету, міської ради щодо роботи зі зверненнями громадян, організаційної та апаратної роботи.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

    3.1. Розглядає документи та звернення, що надійшли до міської ради з питань інформації та преси, готує щодо них аналітичні, довідкові матеріали та пропозиції
3.2. Організовує інформаційну підтримку прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», для виступів у ЗМІ, прямих телефонний ліній міського голови, заступників та керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Обухівської міської ради, з мешканцями, громадськими організаціями за участю редакцій місцевих газет та телекомпаній з питань інформування про діяльність, розв’язання економічних та соціальних проблем.
3.3. Забезпечує участь журналістів у засіданнях, нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться в органах виконавчої влади. Безпосередньо забезпечує отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами масової інформації. Готує відповідні прес-релізи.
3.4. Перевіряє та наповнює інформаційними матеріалами веб-сайт міста, відстежує інтернет-інформацію про діяльність міської ради на сайтах, чатах, форумах з метою висвітлення позицій з конкретних питань.
3.5. Забезпечує функціонування системи періодичного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення і оцінку громадсько-політичної ситуації у місті.
3.6. Надає інформаційно-методичну допомогу структурним підрозділам виконавчого комітету щодо об'єктивного інформування населення про їх діяльність.
3.7. Здійснює взаємодію  міської ради з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями.
3.8. Проводить моніторинг діяльність політичних партій, громадських та релігійних організацій.
3.9. Узагальнює інформацію з питань взаємодії з політичними парітями та громадськими організаціями.
3.10. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян та організацій, здійснює прийом громадян та представників релігійних організацій, громадських організацій, політичних партій з питань, які належать до його компетенції та вжаває необхідних заходів для їх виряшення.

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Бути присутніми на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах інших заходах за участю міського голови, його заступників з метою висвітлення діяльності міської ради, виконавчої влади у засобах масової інформації.
4.2. Одержувати у встановленому порядку від управлінь, відділів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій статистичні та інші інформаційні матеріали з питань, що належать до відділу.
4.3. Отримувати необхідну інформацію, в разі потреби необхідні документи, від інших структурних підрозділів міської ради та органів місцевого самоврядування, які пов’язані з їх діяльністю.
4.4. За погодженням з міським головою, керівником апарату залучати у встановленому порядку керівників та спеціалістів структурних підрозділів, управлінь виконавчого комітету Обухівської міської ради, фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на відділ завдань.
4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ
 
5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова, відповідно до чинного законодавства у порядку, встановленому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.2. На посаду начальника відділу приймається особа, яка має повну вищу освіту, стаж роботи у сфері зв’язків з громадськими організаціями або у ЗМІ не менше 5-ти років.
5.3. Здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
5.4. Організовує роботу відділу згідно регламенту роботи виконавчого комітету Обухівської  міської ради.
5.5.  Готує подання міському голові щодо заохочення до працівників відділу.
5.6. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує  призначений спеціаліст.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

6.1. Структура відділу та фонд оплати праці визначається міською радою.
6.2. Відділ складається з двох працівників – начальника відділу і головного спеціаліста.
6.3. Працівники відділу повинні знати чинне законодавство України, володіти навичками роботи з комп’ютером, в мережі Інтернет, мати досвід роботи з підготовки інформаційних матеріалів, знати особливості діяльності виконавчої влади, її структуру.
6.4. Працівники відділу у випадку порушення трудової та виконавчої дисципліни, неякісного виконання завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів України несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
6.5. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.
6.6. Працівники відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
6.7. Працівники відділу приймаються на роботу і звільняються розпорядженням міського голови.

VІI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ

 7.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених цим Положенням, а також співпрацює з інформаційно-аналітичними відділами облдержадміністрації з питань делегованих повноважень державної влади, своєчасно надсилає інформацію про заходи, які проводить міська рада, виконком, та передає повідомлення про найбільш вагомі та надзвичайні події в місті.
 
VІII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
8.1. Начальник відділу та працівники відділу несуть персональну відповідальність за:
- несвоєчасне та неякісне виконання своїх посадових завдань, доручень та обов’язків;
- порушення етичних норм поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
- бездіяльність або невикористання наданих їм прав;
- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
- порушення правил та норм з питань охорони праці та пожежної  безпеки.
 
ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
9.1. Зміни до Положення про відділ вносяться за рішенням Обухівської міської ради.
9.2. Трудові спори працівників відділу вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.
9.3. Працівники відділу можуть бути членами профспілки.
8.5. Ліквідація, реорганізація відділу здійснюється згідно з чинним законодавством України.