Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович
Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівське міськрайонне управління юстиції
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

Зворотній зв'язок
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

 

 

відділ капітального будівництва

Вяхірєв Максим Олегович
Начальник відділу капітального будівництва

Адреса: м. Обухів, вул. Малишка, 6
Телефон: 5-30-74
E-mail: vkb-2014@ukr.net


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ капітального будівництва
Виконавчого комітету Обухівської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі Відділ) є структурним підрозділом ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.2. Засновником Відділу є Обухівська міська рада, ідентифікаційний код 35161650, місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10.
1.3. Відділ підпорядкований виконавчому комітету Обухівської міської ради та міському голові, підзвітний і підконтрольний ОБУХІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ.
1.4. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Обухівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.5. Майно Відділу є комунальною власністю територіальної громади м. Обухова і закріплено за Відділом на правах оперативного управління.
1.6. Найменування Відділу українською мовою:
повне – ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
скорочене – ВКБ ВК ОМР.
Найменування Відділу російською мовою:
повне – ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБУХОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;
скорочене – ОКС.
1.7. Відділ є неприбутковою організацією.
1.8. Керівником відділу є начальник.  Начальник та інші працівники Відділу мають статус посадових осіб місцевого самоврядування, приймаються на службу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
1.9. Відділ є розпорядником публічної інформації, яка отримана або створена в процесі виконання Відділом своїх повноважень у  відповідності до чинного законодавства, та забезпечує надання доступу до такої інформації.
 
II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
 
2.1.Забезпечення виконання завдань з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту (далі – будівництво) об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення на території Обухіської міської ради, жилих будинків, інших будівель та споруд.
2.2.Впровадження в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.
2.3. Забезпечення високої якості будівництва об'єктів коммунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків.
2.4. Проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг, в межах делегованих йому повноважень, з метою ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на будівництво об’єктів.
 
III. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
 
Відділ:
3.1. Бере участь спільно з управлінням економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, відділом розвитку інфраструктури,  містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської  міської ради,  фінансовим управлінням виконавчого комітету  Обухівської    міської ради та іншими структурними підрозділами:
- в підготовці і розробці програм соціально-економічного і культурного    розвитку міста і організовує виконання цих програм в межах своїх повноважень;
- в формуванні проекту міського бюджету в частині питань капітального будівництва.
3.2.  Складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в  установленному порядку.
3.3. Готує документацію конкурсних торгів і проводить конкурсні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в межах повноважень Відділу, при наявності створеного комітету з конкурсних торгів.
3.4. Отримує вихідні дані для проектування об’єктів будівництва у порядку, встановленому діючим законодавством.
3.5. Виконує функції Служби  замовника на будівництво житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.
3.6. Забезпечує технічний нагляд протягом усього періоду будівництва      об’єктів,  з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю, вартістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.
3.7. Отримує в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому законодавством, дозволи на виконання будівельних робіт на об'єктах, що включені до плану будівництва Обухівської міської ради.
3.8. Укладає договори на розроблення проектно-кошторисної документації на об’єкти, замовником за якими виступає виконавчий комітет Обухівської міської ради, веде реєстрацію розробленої проектно-кошторисної документації.
3.9.Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження уповноваженими державними органами та передає цю документацію будівельним організаціям.
3.10. Надає будівельній організації (підряднику) будівельний майданчик та передає затверджену проектно-кошторисну документацію, обладнання і матеріали, якщо постачання яких покладене на замовника.
3.11. При наявності відповідних повноважень,  укладає договори підряду на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також договори поставки  обладнання та матеріалів.
3.12. Готує документи та надає їх інспекції державного архітектурно-       будівельного контролю в порядку, встановленому законодавством, для  прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію.
3.13. Організовує разом з іншими структурними підрозділами Обухівської міської ради передачу закінчених будівництвом об’єктів підприємствам, організаціям, установам.
3.14. Здійснює перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань.
3.15. Розробляє пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів з питань капітального будівництва і здійснює контроль за їх виконанням.
3.16. Приймає участь у розробці генерального плану міста, проектів розвитку міста, проекту детального плану території.
3.17. Здійснює у відповідності з державними будівельними нормами, контроль за застосуванням договірних цін, розцінок і цін на матеріали і обладнання в документах, поданих до оплати.
3.18. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян з питань, віднесених до компетенції Відділу.
3.19. Проводить за участю працівників управління економіки, ринкових відносин та інвестицій, постійної комісії Обухівської міської ради з питань економічного розвитку міста, комунальної власності та надання послуг та орендаря комунального майна обстеження об’єкту оренди, готує висновки про стан нерухомого майна та складає дефектний акт на ремонтно-відновлювальні роботи.
3.20.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.
3.20. Затверджує проектну документацію, замовником за якою виступає Обухівська міська рада, за наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи.
                               
IY. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право:
4.1.1. Одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, виконавчих органів Обухівської  міської ради та самостійних підрозділів виконавчого комітету, а також підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.2. Залучати спеціалістів підприємств, установ, організацій та представників об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що входять до компетенції Відділу.
4.1.3. Брати участь у засідання міської ради, виконавчого комітету, нарадах з питань, що повязані з виконанням завдань Відділу.
4.1.4. Вимагати від підрядника зупинення виконання робіт у випадках, передбачених діючим законодавством.
 
V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ
 
5.1. Відділ очолює начальник Відділу, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова, відповідно до чинного законодавства у порядку, встановленому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
У разі відсутності начальника його обов’язки виконує  заступник начальника Відділу, в разі його наявності за штатним розкладом, або призначений спеціаліст за розпорядженням міського голови.
5.2. Начальник Відділу:
5.2.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.
5.2.2 Звітує перед міським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
5.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.
5.2.3. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції Відділу.
5.2.4. Укладає договори підряду на будівництво об'єктів комунальної власності.
5.2.5. Укладає договори поставки устаткування і матеріалів.
5.2.6. Підписує довіреності на одержання документації.
5.2.7. Діє без довіреності від імені Відділу і представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях.
5.2.8. Визначає ступінь відповідальності працівників Відділу.
5.2.9. Надає міському голові на затвердження функціональні обов’язки і посадові інструкції працівників відділу.
5.2.10. Готує подання міському голові щодо заохочення і застосування дисциплінарних стягнень до працівників Відділу.
5.2.11. Надає міському голові пропозиції щодо збільшення або скорочення штатів і чисельності в залежності від зміни обсягу робіт.
 
YI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ
 
6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території міста, творчими спілками та об’єднаннями громадян.
 
YII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
7.1. Начальник Відділу та працівники Відділу несуть персональну відповідальність за:
- несвоєчасне та неякісне виконання своїх посадових завдань, доручень та обов’язків;
- порушення етичних норм поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
- бездіяльність або невикористання наданих їм прав;
- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
- порушення правил та норм з питань охорони праці та пожежної  безпеки.
 
YIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8.1. Зміни до Положення про Відділ вносяться за рішенням Обухівської міської ради.
8.2. Умови оплати праці працівників Відділу визначаються в порядку, встановленому законодавством України та колективним договором, затвердженим у встановленому порядку.
8.3. Трудові спори працівників Відділу вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.
8.4. Працівники Відділу можуть бути членами профспілки.
8.5. Ліквідація, реорганізація Відділу здійснюється згідно з чиним законодавством України.