Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури

 

Цельора Володимир Васильович

 вул. Малишка, 6
 5-02-64
 obuhivmeria@ukr.netРеєстр містобудівних умов і обмежень затверджених відділом розвитку інфраструктури, містобудування
 та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради

Інформація по затвердженим детальним планам: 
  • Детальний план мікрорайону №3

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради

   1.Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради - є його структурним підрозділом, підзвітним підконтрольним Обухівській міській раді, виконавчому комітету   Обухівському міському голові.

   2.Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам,: Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, розпорядженнями голови Київської обладміністрації, рішеннями Обухівської міської ради, її виконавчого комітет). розпорядженнями Обухівського міського голови, наказами начальника управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської облдержадміністрації, а також цим положенням про відділ.

3.Основними завданнями відділу у сфері містобудування і архітектури є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування і архітектури на території Обухівської міської ради;
- аналіз стану містобудування на території Обухівської міської ради, організація розроблення і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації для Обухівської міської ради та населених пунктів, що знаходяться в межах Обухівської міської ради. їх генеральних планів;
- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів, що знаходяться на території Обухівської міської ради, поліпшення їх архітектурного вигляду;
- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування і архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
- забезпечення у межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури  і  містобудування,  палацово-паркових,  паркових  та  історіїке культурних ландшафтів.

4.Основним завданням відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради є:

- забезпечення реалізації державної політики під час планування забудови, використання територій для містобудівних потреб.

5.У сфері містобудування і архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування і а'рхітекіури, пи.. і до виконавчого комітету Обухівської міської ради пропозиції з цих питань;
- сприяє   органу   місцевого   самоврядування   у   вирішенні   питань   соціально економічного розвитку території району у межах своїх повноважень;
- веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території Обухівської міської ради, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів на території Обухівської міської ради іншої містобудівної документації;
- розглядає: у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє ra подає до Обухівської міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
- розробляє і подає до управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної адміністрації, Обухівської міської ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
- координує на території Обухівської міської ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
- надає вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
- погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами на території Обухівської міської ради;
- надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території Обухівської міської ради, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;
- вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавстві м рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд на території району;
- інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку населених пунктів Обухівської Міської ради, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернені, і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
- контролює діяльність виконавчого комітету міської ради з питань містобудування і архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України;
- бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб;
- сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури на території Обухівської міської ради прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структур перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням енергозберігаючих технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
- координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ, організацій на території Обухівської міської ради, які виконують роботи з Підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, падає інші послуги у сфері містобудування і архітектури.

6. Відділ має право:
- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх, керівниками) на території Обухівської міської ради для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати   в   установленому   порядку   від   інших   структурних   підрозділ і Обухівської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи іі інші матеріали, а від органів державної статистики - безоплатно статистичні   дані необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- подавати відповідним органам виконавчої влади Обухівської міської ради пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

7.Відділ під час виконання покладених на нього завдані, взаємодіє з інші структурними   підрозділами   органу   місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами   та   організаціями   всіх   форм   власності,   об'єднаннями   громадян   та громадянами.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Обухівським міським головою. Начальник відділу за посадою є головним архітектором  міста.

9. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника відділу містобудування і архітектури Обухівської райдержадміністрації:
- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше трьох років.

9. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, і ні ним актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Міністерства регіонального розвитку та будівництва України можуть бути скасовані Обухівським міським головою.

10. Начальник відділу
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед Обухівським міським головою  за виконання покладених на відділ завдані:
- готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організовує і контролює їх виконання:
- забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації, що належить до компетенції відділу;
- організовує відповідно до функціональних завдань розробку проектів, програм  аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплекс і; замовлень, пропозицій, прогнозів розвитку території міської ради. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради, суміжними сферами, науковими організаціями, експертами з питань діяльності відділу;
- аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та позитивних тенденцій у сфері управління відділу;
- організовує розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;
- вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації роботи відділу. Забезпечує   дотримання   працівниками   відділу   правил   внутрішнього   трудового розпорядку. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним    законодавством.    Забезпечує    дотримання     працівниками     підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
- затверджує положення про структурні підрозділи відділу, розподіляє Обов'язки між працівниками відділу, керівників структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їх відповідальності;
- подає на затвердження Обухівському міському голові кошторис доходів видатків та штатний розпис відділу в межах та фонду оплати праці його працівників, розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на розвиток містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролю їх виконання:
призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу;
- несе відповідальність за неякісне, або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

11.Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури при відділі утворена архітектурно-містобудівна рада.
   Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно де Положення про архітектурно-містобудівну раду.
   Склад ради та положення про неї затверджує Обухівський міський голова.

12. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу у межах виділених асигнувань визначає Обухівська міська рада.

13. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

14. Місцезнаходження відділу: Київська область, місто Обухів, вулиця Малишка 6 кабінет