Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

  

Ленда Олександр Миколайович
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 м.Обухів, вул. Малишка, 6
 5-02-76

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Обухівської міської ради є структурним підрозділом міської ради, який утворюється рішенням сесії міської ради і є підзвітним та підконтрольним міській ради та її голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації. Управління є органом управління місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Основними завданнями управління є:
- участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил місцевої підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
- здійснення разом з іншими органами управління місцевої підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
- подає міському голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації:
- пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- пропозиції щодо включення до проектів державного і міського бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил місцевої підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;
- здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування міського голови, управління з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації;
-  подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у в її роботі; координує діяльність сил місцевої підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
-  забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил місцевої підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;
- організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
- сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
- організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;
- разом з територіальним органом управління МНС подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;
- організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період; перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;
- готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій; організовує та забезпечує роботу комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- організовує роботу евакуаційної комісії виконавчого комітету міської ради;
- готує в межах своїх повноважень для подання міському голові пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення;
- здійснює у межах своїх повноважень:
- контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;
- контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і міського бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;
- готує у межах своїх повноважень для подання міському голові пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення місцевої підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

Інформаційні матеріали: