Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Загальний відділ

Остролуцька Вікторія Іванівна
Начальник загального відділу 

 08700, м. Обухів, вул. Київська, 10, 
 (04572)  5-05-30
 obuhivmeria@ukr.net


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальний відділ виконавчого комітету Обухівської  міської ради (далі – відділ) є підрозділом у структурі виконавчого комітету Обухівської міської ради.
Відділ створюється або припиняє свою діяльність за рішенням міської ради.
Відділ здійснює організаційне, документальне, інформаційне, методичне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради, членів виконавчого комітету.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинними актами законодавства України та нормативними актами, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, розпорядженнями Київської обласної адміністрації а також цим Положенням, яке затверджується рішенням міської ради.
3. Відділ взаємодіє з  іншими структурними відділами виконавчого комітету, установами  та  організаціями міста незалежно від форм власності.
4. Штатний розпис відділу та чисельність його працівників затверджується в установленому порядку міською радою

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

1. На загальний відділ покладаються такі завдання:
1) підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;
2) здійснення контролю за своєчасною та якісною підготовкою і належним редакційним оформленням відділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями проектів рішень виконавчого комітету;
3) участь у доопрацюванні рішень виконавчого комітету з урахуванням змін і доповнень, внесених виконавчим комітетом міської ради;
4) організація підготовки відповідних довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що розглядаються виконавчим комітетом міської ради;
5) організаційне  забезпечення  підготовки та проведення засідань виконавчого комітету міської ради,  взаємодія з відділами виконавчого комітету ради, іншими органами місцевого  самоврядування у підготовці питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету;
6) забезпечення членів виконавчого комітету проектами рішень та інформаційно-довідковими матеріалами  з  питань,  що  вносяться  на  розгляд виконавчого комітету;
7) облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні питань  на  засіданнях виконавчого комітету,  а також  пропозицій і зауважень,  що надходять до проектів рішень виконкому;
8) аналіз практики діяльності органів місцевого самоврядування інших міст, підготовка пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи виконкому;
9) підготовка за пропозиціями членів виконкому проектів перспективних  і  поточних  планів  роботи виконкому міської ради,  проектів  порядку  денного засідань виконавчого комітету міської ради;
10) організаційно-методичне забезпечення роботи членів виконавчого комітету, затверджених міською радою у встановленому порядку;
11) подання консультативної та організаційної  допомоги членам виконавчого комітету;
12) узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених виборцями на адресу виконавчого комітету міської ради, здійснення контролю за їх реалізацією;
13) участь в організації контролю за реалізацією рішень ради  та її виконавчого комітету;
15) підготовка відповідних аналітичних матеріалів про стан виконання доручень, що містяться в актах виконавчого комітету;
16) контроль за виконанням доручень, даних на засіданнях виконавчого комітету;
17) документальне обслуговування   виконавчого комітету, його членів;
18) ведення протоколів засідань виконавчого комітету та  інших заходів;
19) забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів у виконкомі міської ради:
- Розробка та затвердження номенклатури справ;
- Ведення справ відділу;
- Забезпечення централізованої реєстрації вхідних та вихідних документів;
- Контроль за виконанням документів;
- Передача документів в архів;
20) опрацювання, друкування і тиражування матеріалів та документів, пов'язаних з діяльністю виконавчого комітету міської ради;
21) оформлення і розсилка в установленому порядку рішень виконавчого комітету, забезпечення за рішенням виконкому опублікування  цих та інших офіційних  матеріалів, інформацій про діяльність виконавчого комітету міської ради;
22) формування і підтримання електронної бази даних рішень виконавчого комітету ради;
23) організація і здійснення інформаційно-бібліотечного забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету міської ради;
Відділ здійснює й інші функції, що покладаються на нього керівництвом виконавчого комітету міської ради.